Muhtelif
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki eğitim sistemine dair münferit albüm, fotoğraf ve belgeleri içerir.