1-20 / 60
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCODTUD1331.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / B Blok Doğu Cephesi Sistem Detayı, aP2, dP22 - Block B, System Detail of East Facade, aP2, dP22, 1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1975-02-20
TABCODTUD1349.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / Mevcut C Blok Tadilat Projesi - Revision Project of Existing Block C, s:1/50, 1/10, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1346.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / Kapılar alK1, alK1', aK2, aK2', aK3, aK4, aK5 - Doors alK1, alK1', aK2, aK2', aK3, aK4, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1975-02-20
TABCODTUD1329.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / B Blok Kuzey-Güney Sistem Kesiti, dP22 ve Oluk Detayı - Block B, North-South System Detail, Details of dP22 and Gutter, 1/20, 1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1975-02-20
TABCODTUD2678.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Middle East Technical University / Muhtelif Kesitler ve Görünüşler - Various Sections and ElevationsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1348.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / Mevcut C Blok Tadilat Projesi - Revision Project of Existing Block C, s:1/50, 1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1340.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / A Blok WC'leri ve Detayları - WCs and WC Details of Block A, 1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1975-02-20
TABCODTUD1322.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / A, B Blokları Güney Görünüşü, B-B Kesiti - Blocks A and B South Elevations, Section B-B, 1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2679.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi - Middle East Technical University / Su Deposu Vaziyet Planı - Site Plan of Water TankMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1361.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering Construction Project / Ahşap Pencere Detayları AD59, AD59' - Wooden Window Details AD59, AD59', s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2736.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Middle East Technical University / Muhtelif eskizler - Various sketchesMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1333.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / D Blok Sistem Detayı, dP6 - Block D, System Detail and dP6, 1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1975-02-20
TABCODTUD2954.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Construction Project / Bütün binalarda kullanılacak dilatasyon detayları - Dilatation details of all buildings, s:1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1966-12-28
TABCODTUD1334.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / F Blok Aktif Alan Güney Cephesi Sistem Detayı, dP15, dP21 - Block F, System Detail of South Facade, dP15, dP21, 1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1975-02-20
TABCODTUD1327.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / A Blok Doğu Cephesi ve Sergi Holü Sistem Detayı aP1, dP23 Detayları - Block A, East Facade and System Detail of Exhibition Hall, Details aP1, dP23, 1/20, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1320.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / B ve C Blokları Çatı Planı, Çörten Planı - Blocks B and C Roof Plan, Gutter Plan, 1/100, 1/10Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1316.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / B ve C Blok Zemin, Bodrum ve Galeri Kat Planı - Blocks B and C Ground Floor, Basement and Atrium Plans, 1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1315.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İlave Blokları Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Mechanical Engineering, Additional Building Construction Project / A Blok Zemin Kat Planı - Block A Ground Floor Plan, 1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1576.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Lojman-Çarşı Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Dwelling-Bazaar Construction Project / Vaziyet Planı - Site Plan, s:1/500Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1968-07-18
TABCODTUD0573.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi fakülteler pafta listeleri - Lists of the drawings of the faculties of Middle East Technical UniversityMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
1-20 / 60
Discover
Type
Issue Date
Browse