Eskişehir Millet Vekili Ali Fuad Cebesoy'un Feridun Fazıl Tülbentçi'ye gönderdiği hatıratın 21-32. bölümlerinin eline ulaştığını, hata savap cetvelini ekleyerek kendisine postaladığını belirten mektup.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
FFT040011.jpg344.13 kBJPEG
Başlık
Eskişehir Millet Vekili Ali Fuad Cebesoy'un Feridun Fazıl Tülbentçi'ye gönderdiği hatıratın 21-32. bölümlerinin eline ulaştığını, hata savap cetvelini ekleyerek kendisine postaladığını belirten mektup.
Not
Mektubun altında 30 Mayıs sabahı İstanbul'a muvasalat edeceğimi ahd ediyorum. yazmaktadır. Mektup, T.B.M.M. Özel antetli kağıda yazılmış.
Yayın Tarihi
1953-05-25
Dil
Türkçe
Osmanlı Türkçesi
Kapsam
Ankara
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/16152
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
15,3-21 cm, Handwritten-Typewritten
Doküman Sayısı
1
Kod
FFT040011
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.