1-18 / 18
PreviewTitleCreatorIssue Date
ITTDIV01700000.jpg.jpg
Registro generale delle sentenze - Karar Kayıt defteri-1922-04-12; 1922-11-15
ITTDIV00800001.jpg.jpg
Registro delle citazioni dei Tribunali di Pera, Stambul e Scutari - İstanbul, Pera ve Üsküdar Mahkemeleri'nin celp defteri-1901-08-06; 1901-11-20
ITTDIV01500000.jpg.jpg
Registro generale delle sentenze stazione CC.RR di Beikos - Beykoz Mahkemesi'nde alınan Karar Kayıt defteri.-1922-04-06; 1922-09-28
ITTDIV01200000.jpg.jpg
Registro delle citazioni dei Tribunali di Pera, Stambul e Scutari - İstanbul, Pera ve Üsküdar Mahkemeleri'nin celp defteri-1914-01-15; 1914-09-26
ITTDIV00700001.jpg.jpg
Indice dei nomi di persone e le loro richieste dal consolato e dal tribunale negli anni 1899/1905/1906/1907 - 1899/2905/1906/1907 yıllarında mahkeme ve konsolosluğa başvuranların isimlerinin alfabetik listesini içeren indeks.-1899; 1907
ITTDIV01400000.jpg.jpg
Registro di conciliazioni del tribunale consolare di Costantinopoli-1920-04-07; 1920-12-31
ITTDIV00900000.jpg.jpg
Registro del comparso e interrogato - Yüzleşme ve sorgu defteri-1901-02-06; 1901-10-08
ITTDIV00500001.jpg.jpg
Registro di Pratiche ed evasione - Evrak Kayıt defteri-1882-02-16; 1887-11-03
ITTDIV00400000.jpg.jpg
Registro dei certificati in materie penali e civili rilasciati dal cancelliere del tribunale a cominciare dal 1 Gennaio 1875 - 1 Ocak 1875'ten itibaren konsolosluk Mahkemesi'nden çıkan özel ve ceza hukukuna ilişkin sertifikaların Kayıt defteri-1875-01-01; 1899-04-13
ITTDIV00200000.jpg.jpg
Registro della corrispondenza 1863 contenete le informazioni offerte dagli avvocati al giudice consolare - Avukatların hakime sundukları bilgileri içerir 1863 tarihli yazışma defteri.-1863-02-23; 1864-11-19
ITTDIV01800001.jpg.jpg
Registro generale delle sentenze - Karar Kayıt defteri-1922-04-13; 1922-11-06
ITTDIV01000001.jpg.jpg
Registro degli atti trasmetti dal tribunale consolare - konsolosluk Mahkemesi'nden gönderilen akitlerin kayıt defteri.-1908-12-09; 1910-02-08
ITTDIV01100000.jpg.jpg
Registro delle notificazioni, dei Tribunali di Pera, Stambul e Scutari - Pera, İstanbul ve Üsküdar Mahkemeleri'nin celp ve tebligat defterleri-1910-02-28; 1911-04-01
ITTDIV00600000.jpg.jpg
Registro dei depositi guidiziari a carico dei depositi giudiziari - Adli teminat bedeline gerekçe gösterilen masraflara ilişkin defter-1896-02-26; 1899-10-10
ITTDIV00300000.jpg.jpg
Registro dei riporti del terzo trimestre di 1864 - 1864 yılının üçüncü çeyreğine ait rapor defteri.-1864-07-01; 1864-09-28
ITTDIV00100000.jpg.jpg
Registro delle omande concernanti la giurisdizione civile contenziosa e volontaria - Özel hukuk kararları kapsamında ihtilaflı ve ihtiyari özel hukuk davalarına ilişkin cevap defteri.-1861; 1861
ITTDIV01300001.jpg.jpg
Registro dei processi verbali - Zabıt tutanakları defteri-1919-06-06; 1920-03-24
ITTDIV01600000.jpg.jpg
Registro generale delle sentenze - Karar Kayıt defteri-1922-04-08; 1922-12-20
1-18 / 18
Discover
Browse