1-19 / 19
PreviewTitleCreatorIssue Date
ITCNM01100001.jpg.jpg
Registro dei riporti delle spese - Masraf rapor defteri--
ITCNM00800000.jpg.jpg
Registro delle spese rimborsabili dragomani e guardie - Tercüman ve gardiyanlara ait geri ödenebilir masraf defteri-1889-01-31; 1907
ITCNM00300001.jpg.jpg
La scheda contiene 12 conti preparati dai diversi artigiani lavoranti per il consolato - Dosya konsolosluk adına çalışan farklı ustaların hazırladıkları hesap pusulalarını içerir.-1862-07-06; 1863-10-30
ITCNM01800001.jpg.jpg
Avance de pension - Emekli avans defteri-1919; 1921
ITCNM01000000.jpg.jpg
Prelevazioni Signore S Cafalci 10 Maggio 1909 - Bay Cafalci'ye ait tasarruf hesabı bakiyesi 10 Mayıs 1909-1909-06-15; 1909-11-15
ITCNM00600001.jpg.jpg
Quaderno dei conti degli artigini Armeni - Ermeni ustaların hesap defteri--
ITCNM01200000.jpg.jpg
Registro dei depositi fissi contenente la somma della cassa del Consolato - Konsolosluk nakit yekununu içerir teminat defteri-1912-04-10; 1914-09-30
ITCNM00900001.jpg.jpg
Registro de salari annuali dei guardiani ulla base di somma dei salari mensili - Aylık maaş toplamı üzerinden gardiyanların yıllık maaş defteri-1904-04-30; 1907-10-30
ITCNM00200001.jpg.jpg
Registro di numero dei giorni di lavoro degli operai--
ITCNM01300001.jpg.jpg
Riassunto delle pese mensili del personale del Consolato - Konsolosluk personelinin aylık masraf özetleri gösterir defter-1914; 1915
ITCNM00500001.jpg.jpg
Quaderno dei conti degli artigini Armeni - Ermeni ustaların hesap defteri-1864; 1864
ITCNM00100001.jpg.jpg
Registro di numero dei giorni di lavaro degli operai - İşçilerin iş günü sayısı defteri--
ITCNM01600001.jpg.jpg
Registro degli stipendi e delle paghe del Consolato - Konsolosluk maaş ve ödeme defteri-1915; 1918
ITCNM00400001.jpg.jpg
Registro dei conti di lavori artigianali fatti per il consolato - Konsolosluk için yapılan usta işlerinin hesap defteri--
ITCNM01900000.jpg.jpg
Registro di contabilità del Consolato - Konsolosluk muhasebe defteri-1919-05; 1920-07
ITCNM01700096.jpg.jpg
Registro degli stipendi e delle paghe del Consolato - Konsolosluk maaş ve ödeme defteri-1915; 1915
ITCNM01500001.jpg.jpg
Brutta copia contenete un breve tema sulla contabilita - Muhasebecilik üzerine kısa bir metin içeren müsvedde defteri--
ITCNM00700000.jpg.jpg
Registro d'amministrazione della tutela severino rocchetti contenete le spese della tutela - Muhafız gücünün masraflarını içerir Severino Rocchetti'ye ait muhafız gücünün idaresi defteri-1871-06-02; 1874-06-30
ITCNM01400000.jpg.jpg
Cassa No. 2 contenente la somma della cassa del Consolato - Konsolosluk nakit yekununu içerir nakit defteri No. 2-1913-09-19; 1919-03-17
1-19 / 19
Discover
Issue Date
Browse