1-10 / 30
PreviewTitleCreatorIssue Date
ITCNC04400000.jpg.jpg
Corrispondanze registro unico No.3 delle risposte del Consolato di Costantinopoli alle domande delle autorità sia Italiane sia Turche - Konsolosluğun gerek İtalyan gerek Türk makamların sorularına ilettiği cevapları içeren tek defter No.3-1888-07-02; 1888-07-27
ITCNC03200000.jpg.jpg
Corrispondanze miscellanea con i sindachi, i consolati, i ministeri, No. 14 - Muhtelif konularda belediye, konsolosluk, bakanlıklarla yazışmalar No.14-1883-01-10; 1883-08-13
ITCNC00800001.jpg.jpg
Note dirette dal regio consolato ai consolati esteri dal 1 Luglio 1872 al 14 Dicembre 1884 - Dış konsolosluklara 1 Temmuz 1872'den 14 Aralık 1884'e kadar iletilen notlar.-1872-07-01; 1884-12-14
ITCNC04800000.jpg.jpg
Corrispondanze registro unico No.7 delle risposte del Consolato di Costantinopoli alle domande delle autorità sia Italiane sia Turche - Konsolosluğun gerek İtalyan gerek Türk makamların sorularına ilettiği cevapları içeren tek defter No.7-1889-05-06; 1889-08-29
ITCNC01700000.jpg.jpg
Le corripondanze del Consolato di Costantinopoli con il ministero degli affari esteri in affari in genere / No. 6 - Genel konularda İtalyan Dışişleri Bakanlığı'nın sorularına cevap niteliğinde yazışmalar / No. 6-1883-06-12; 1885-06-30
ITCNC03600000.jpg.jpg
Corrispondenza miscellanea con i sindachi, i consolati , i ministeri , no. 19 - Muhtelif konularda belediye, konsolosluk, bakanlıklarla yazışmalar No.19-1885-06-09; 1885-09-29
ITCNC03500000.jpg.jpg
Corrispondenza miscellanea con i sindachi, i consolati, i ministeri, No. 18 - Muhtelif konularda belediye, konsolosluk, bakanlıklarla yazışamalar, No 18-1884-12-06; 1885-06-10
ITCNC03800000.jpg.jpg
Corrispondenza miscellanea con i sindachi, i consolati , i ministeri , no. 21 - Muhtelif konularda belediye, konsolosluk, bakanlıklarla yazışmalar No.21-1886-02-08; 1886-06-17
ITCNC02000000.jpg.jpg
Corrispondenza ministero degli affari esteri seri contabilita - Yazışmalar Dışişleri Bakanlığı muhasebe serisi-1876-07-01; 1886-08-25
ITCNC03300000.jpg.jpg
Corrispondanze miscallenea con i sindachi, i consolati, i ministeri, no. 16 - Muhtelif konularda belediye, konsolosluk, bakanlıklarla yazışmalar, no. 16-1884-03-16; 1884-05-06
1-10 / 30

Discover

Type
Issue Date