İtalyan Büyükelçiliği
İtalya’nın İstanbul’daki büyükelçiliği ve konsolosluğunun 1847-1925 yıllarındaki kayıtlarını kapsayan arşiv, 19. yüzyılın ikinci yarısında şehirdeki İtalyan nüfusuna kaynaklık eder. Hastane, okul ve dernek gibi İtalyan kuruluşlarının faaliyetlerini belgelemenin yanı sıra yabancı şirketlerin yurt içi ve dışındaki ticari yazışmalarından da örnekler içerir.