1-10 / 92
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCODTUD2484.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Construction Project / Çelik Asma Kat Detayları - Details of Steel Mezzanine, s:1/10, 1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-05-25
TABCODTUD3082.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Yüksek Gerilim Laboratuvarı Kesin Projesi - Middle East Technical University Department of Electrical Engineering High Voltage Laboratory Design Project / Bodrum, Zemin, Galeri ve 1. Kat Sirkülasyon Planı Eskizi - Sketch of Basement, Ground Floor, Atrium and 1st Floor Circulation PlansMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1974-03-15
TABCODTUD0570.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Yüksek Gerilim Laboratuvarı - Middle East Technical University Faculty of Engineering, Electrical Engineering, High Voltage Laboratory / Ana Test Laboratuvarı detayları - Details of main testing laboratory, 1/20, 1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1976-03-30
TABCODTUD0290.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering / Elektrik Laboratuvarı İlave bloku zemin katı planı ve vaziyet planı - Site plan and ground floor plan of the Electricity Lab, 1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-04
TABCODTUD0293.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering / Elektrik Laboratuvarı İlave bloku 2. kat planı - Second floor plan of the Electricity Lab, 1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-04
TABCODTUD1397.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Merkez Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering Main Building Construction Project / M3, M5 Merdivenleri Detayları, DP7 Penceresi Detayı - Details of Stairs M3, M5 and Window DP7, s:1/20, 1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-08-20
TABCODTUD1771.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Lab. İlave Bloğu Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering Additional Block of Electrical Lab. Construction Project / 3. Kat ve Çatı Planı, İmbisat katı ve asansör makine dairesi planı, E-E ve D-D kesitleri, düz çatı sistem detayları - 3rd Floor and Roof Plan, Plan of expansion tank and elevator engine room, Sections E-E, D-D, system details of flat roof, s:1/100, 1/50, 1/10Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1975-05-15
TABCODTUD1772.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Lab. İlave Bloğu Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering Additional Block of Electrical Lab. Construction Project / A-A Kesiti ve Güney Cephesi, B-B ve C-C kesitleri - Section A-A and south elevation, Sections B-B and C-C, s:1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1974-05-15
TABCODTUD1369.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Merkez Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering Main Building Construction Project / Güneydoğu, Güneybatı Cephesi, B-B Kesit, C-C Kesit - Southeast, Southwest Elevation, Sections B-B and C-C, s:1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-08-20
TABCODTUD1392.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Merkez Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Faculty of Engineering Main Building Construction Project / Amfi Zemin Katı AP10 Penceresi ve Detayları - Lecture Hall, Window AP10 and Details, s: 1/20, 1/2, 1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-08-20
1-10 / 92

Discover

Type
Issue Date