1-10 / 24
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSEDOC035.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, daha önce yazılması emir buyrulan mektubun Baruh İzak Yaruzamli’ye yazıldığını haber veren mektup.-1928-12-10
AFMSEDOC034.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi’nden İstanbul’da Ticaret-i Emin’den Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Rusya’ya yollanan incirin vapur ve sigorta şehadetnamelerinin beraberinde gönderildiği mektup.-1928-11-04
AFMSEDOC022.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Valex İçin Rus mümessillerle görüşüp alış-satış için vesika isteneceğini belirten mektup.-1928-06-16
AFMSEDOC028.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incir siparişi ile ilgili mektup.-1928-10-08
AFMSEDOC018.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Nazıl ve Hasan Natık Efendi ile gönderilen parayı hesaplarına geçirdiklerini belirten mektup.-1928-02-19
AFMSEDOC027.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, hemşerileri Fatma Hanım’ın siparişleri olduğunu ve parasının hesaplarına yattığına dair mektup.-1928-10-07
AFMSEDOC031.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incirlerin ilk vapura yetiştirilmesine gayret edildiğine dair mektup.-1928-10-24
AFMSEDOC029.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Rus vapurlarına yüklenecek otuz çuval üzümü bildiren mektup.-1928-10-20
AFMSEDOC038.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incirler hakkında bilgi veren mektup.-1928-12-30
AFMSEDOC024.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi’nden tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Bursa’ya yollanan buğday numunelerine satıcı çıktığına, üzümlerin Adnan Vapuru’yla gönderilidiğine dair mektup.-1928-09-19
1-10 / 24

Discover

Type