1-8 / 8
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSEDOC008.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Atina Vapuru’yla şirketlerine susam ve hurma aldıklarına, zeytinyağı fiyatlarına dair mektup.-1924-12-16
AFMSEDOC003.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen zeytinyağı alımı ve fiyatlarıyla ilgili mektup.-1924-07-29
AFMSEDOC002.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili mektup.-1924-01-02
AFMSEDOC001.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen üzüm siparişi ile ilgili mektup.-1924-07-19
AFMSEDOC004.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen zeytinyağı siparişi ile ilgili mektup.-1924-08-04
AFMSEDOC006.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, müşterilere irsal olunan üzümlerin Anadolu Vapuru’na yüklendiğine ve zirai üzüm masraflarına dair mektup.-1924-10-25
AFMSEDOC007.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen on çuval siyah üzüm istenmesine karşı neden yetmiş çuval sipariş edildiğini açıklayan mektup.-1924-10-29
AFMSEDOC005.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib ve Şürekası Ali Vafi İzmir Şirketi’nden Dersaadet’de tüccar-ı mutebereden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen buğday ve mısır hakkında bilgi isteyen, zeytin yağlarının İstiklal Vapuru’na yüklendiğine dair mektup.-1924-08-25
1-8 / 8
  • 1