11-20 / 92
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSEDOC072.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, merhum Vafi Bey’in akarat-ı hisselerini konu eden mektup.-1931-11-29
AFMSEDOC061.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, valex faturalarının aynen kayıt edildiğini bildiren mektup.-1930-11-27
AFMSEDOC086.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, üzüm ve incir fiyatları ile ilgili malumat içeren mektup.-1932-09-22
AFMSEDOC073.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına kendilerini misafir ettikleri için gönderilen teşekkür mektubu.-1932-01-02
AFMSEDOC070.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi’nden Vafi Beylere gönderilen, Mahsar Bey ile gönderilen mallar hakkındaki mektup.-1931-10-03
AFMSEDOC018.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Nazıl ve Hasan Natık Efendi ile gönderilen parayı hesaplarına geçirdiklerini belirten mektup.-1928-02-19
AFMSEDOC027.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, hemşerileri Fatma Hanım’ın siparişleri olduğunu ve parasının hesaplarına yattığına dair mektup.-1928-10-07
AFMSEDOC031.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incirlerin ilk vapura yetiştirilmesine gayret edildiğine dair mektup.-1928-10-24
AFMSEDOC029.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Rus vapurlarına yüklenecek otuz çuval üzümü bildiren mektup.-1928-10-20
AFMSEDOC038.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incirler hakkında bilgi veren mektup.-1928-12-30
11-20 / 92

Discover