1-10 / 17
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSEDOC079.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi’nden tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Vafi mahdumları anneleri için Zehra Binti Ali namında yetim bir besleme kız gönderdiklerine dair mektup.-1932-04-02
AFMSEDOC086.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, üzüm ve incir fiyatları ile ilgili malumat içeren mektup.-1932-09-22
AFMSEDOC073.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına kendilerini misafir ettikleri için gönderilen teşekkür mektubu.-1932-01-02
AFMSEDOC084.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, Mösyö Seniner’in geldiğini daha sonra Atina’ya hareket ettiğini açıklayan mektup.-1932-06-19
AFMSEDOC077.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen bayram tebriği mektubu.-1932-02-11
AFMSEDOC075.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, nohud siparişi ve zeytinyağı sabunları ile ilgili mektup.-1932-01-07
AFMSEDOC074.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası Şirketinden gönderilen, Teracezade Yusuf Efendi mahdumu borcunu ödemediği için mahkemece tahsil edilen paranın Abdulkerim ve Cemil Vafi Beyler’in hesaplarına geçirildiğine dair mektup.-1932-01-07
AFMSEDOC088.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, incir fiyatları ile ilgili malumat içeren mektup.-1932-09-29
AFMSEDOC076.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen, nohudların vapura yüklendiğini ve faturalarının leffen takdim edildiğini bildiren mektup.-1932-01-10
AFMSEDOC085.jpg.jpgŞerbetçizade Hüseyin Galib, Beyanaki Sırrı Spatharzade Halim ve Şürekası İzmir Şirketi'nden İstanbul'da tüccar-ı muteberesinden Ali Vafi mahdumlarına gönderilen teşekkür mektubu. Mektupta çekirdeksiz üzüm fiyatlarıyla ilgili malumat verilmiştir.-1932-08-24
1-10 / 17
  • 1
  • 2

Discover

Type