Uşakizâde
Atatürk’ün kayınpederi ve Halid Ziya’nın (Uşaklıgil) amcazadesi Uşakizâde Muammer Bey'in (1875-1951) 1923-1925 yıllarında sahibi olduğu Körfez Vapur İşletmesi’nin müdürünün çeşitli kurumlara, şahıslara ve Muammer Bey’e gönderdiği mektupların suretlerini içeren defterlerden oluşur.
Keşfet
Tür
Yayın Tarihi
Araştır