41-50 / 445
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBDIVRAX474.jpg.jpg
Muhlis Sebahaddin Bey'in söylediği "Sirto (Solo piyano)" ve Fikriye Hanım'ın söylediği "Ayşe'nin duası (Ayşe Opereti'nden)" şarkılarının taş plağı. Bordo renkli.Fikriye Hanım, Muhlis Sebahaddin Bey.-
AFMSBDIVRFE15.jpg.jpg
Münir Nureddin Bey'in söylediği "Rast gazel, Çözülme zülfüne" ve "Kürdili hicazkâr şarkı, Gurub etti güneş" şarkılarının taş plağı. Siyah renkli.Münir Nureddin Selçuk-
AFMSBDIVRAX774.jpg.jpg
Nebile Hanım'ın söylediği "Kürdili hicazkâr şarkı, Hançer ebrusu saplandı" ve "Kürdili hicazkâr şarkı, Düşer mi şanına" şarkılarının taş plağı. Bordo renkli.Nebile Hanım-
AFMSBDIVRFE39.jpg.jpg
Münir Nureddin Beyin söylediği "Isfahan şarkı, Dili biçare" ve "Beyati şarkı, Nari firkat" şarkılarının taş plağı. Siyah renkli.Münir Nureddin Selçuk-
AFMSBDIVH05801.jpg.jpg
Said Bey'in oğlu Hakkı Said Tez'e ait 1915-1925 arasında çekilmiş fotoğraflar-1915; 1925-08
AFMSBDIVR12687.jpg.jpg
Tanburi Refik'in refikası refekatıyla çaldığı "Hüzzam taksim (Tanbur ile)" ve "Segah saz semayisi (Tanbur ve kemençe)" şarkılarının taş plağı. Kırmızı renkli.Tanburi Refik ve refikası-
AFMSBDIVR13918.jpg.jpg
Münir Nureddin Bey'in söylediği "Ferahnak şarkı, Lerzan ediyor" ve "Ferahnak gazel, Kıldı zülfün" şarkılarının taş plağı. Beyaz renkli.Münir Nureddin Selçuk-
AFMSBDIVR43325.jpg.jpg
Münir Nureddin Bey söylediği ve Tanburi Cemilzade Mesud Bey'in eşlik ettiği "Hicaz gazel, Ey gamze söyle" ve "Hicaz şarkı, Ne bahtımdır" şarkılarının taş plağı. Kremrengi. Kırık.Münir Nureddin Selçuk, Tanburi Cemilzade Mesud Bey.-
AFMSBDIVRFE05.jpg.jpg
Tanburi Refik Bey ve refikinin çaldığı "Nikriz saz semaisi (Birinci ve ikinci haneler)" ve "Nikriz saz semaisi (Üçüncü ve dördüncü haneler)" şarkılarının taş plağı. Siyah renkli.Tanburi Refik Bey ve refiki.-
AFMSBDIVRAX776.jpg.jpg
Nebile Hanım'ın söylediği "Hüzzam şarkı, Kerem eyle" ve Kemal Niyazi Bey'in çalıp söylediği "İrtical, Kemençe ile" şarkılarının taş plağı. Bordo renkli.Nebile Hanım, Kemal Niyazi Bey.-
41-50 / 445