1-20 / 129
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBKDOC115.jpg.jpg
Ziya Kocainan'ın kızı Ayşe Nesrin Bağana'ya gönderdiği mektupAli Ziya Kocainan-
AFMSBKDOC110.jpg.jpg
Ali Ziya Kocainan'ın kızı Nesrin Bağana'ya gönderdiği, Nesrin'in eşi Mehmed Ali Bağana ve çocukları hakkındaki mektupAli Ziya Kocainan1938-03-24
AFMSBKDOC098.jpg.jpg
Fatma Semiramis Kocainan'ın eşi Ali Ziya Kocainan'a gönderdiği, çocukların masraflarına ve para meselesine dair mektupFatma Semiramis Kocainan1928-11-25
AFMSBKDOC094.jpg.jpg
Ali Galib'in Kadıköy'den gönderdiği 25 Ağustos 1927 tarihli günlük hayata dair bir numaralı kartpostalAli Galib1927-08-25
AFMSBKDOC090.jpg.jpg
Ali Ziya Kocainan'ın Fatma Semiramis Kocainan'a gönderdiği 2 Kanun-i Evvel 1339 tarihli mektupAli Ziya Kocainan1923-12-02
AFMSBKDOC088.jpg.jpgAli Ziya Kocainan'ın Fatma Semiramis Kocainan'a yazdığı 3 Teşrin-i Evvel 1339 tarihli mektupAli Ziya Kocainan1923-10-03
AFMSBKDOC085.jpg.jpg
Fatma Semiramis Kocainan'ın Ali Ziya Kocainan'a gönderdiği Çarşamba, 10 Teşrin-i Evvel tarihli günlük hayata dair mektupFatma Semiramis Kocainan0000-10-10
AFMSBKDOC079.jpg.jpg
Ziya Kocainan'ın Semiramis Kocainan'a yazdığı mektupAli Ziya Kocainan-
AFMSBKDOC078.jpg.jpg
Ziya Kocainan'ın Semiramis Kocainan'a gönderdiği mektup.Ali Ziya Kocainan-
AFMSBKDOC06701.jpg.jpg
Cemil Ziya Kocainan'a gönderilen re'sen takdir komisyonu kararı. 30 Aralık 1946 tarihli birinci ihbarname.-1946-11-08; 1946-12-30
AFMSBKDOC062.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Kapı fotoğrafı--
AFMSBKDOC04101.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Ziya Kocainan tarafından İller Bankası İdare Meclisi Başkanlığı'na imar planları, şehir haritaları, künk boruları gibi konularda gönderdiği yazılar.-1945-09-28; 1945-10-01
AFMSBKDOC029.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii kubbesinin kalemi için inşa edilecek iskele projesi, Azapkapı Camii ile ilgili incelemelerin yapıldığına dair yedinci içtima karar metni.-1937-11-18
AFMSBKDOC026.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii tamiratı, Azapkapı Camii tamiratı, Matbaa kubbesi üzerindeki kurşunların kaldırılması ile ilgili yapılan tedkiklerine dair dördüncü içtima karar metni.-1937-10-08
AFMSBKDOC009.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: İstanbul'da ucuz ev meselesi başlıklı yazı--
AFMSBKDOC00400.jpg.jpg
Fatma Semiramis Kocainan'a ait T.C. pasaportu-1959-11-04; 1960-07-22
AFMSBKDOC129.jpg.jpg
Powder and Arms başlıklı metin--
AFMSBKDOC127.jpg.jpgÜzerinde W. S. Rawlin Mühendis muavini yazan kartvizit.--
AFMSBKDOC117.jpg.jpg
Ali Ziya Kocainan'ın oğlu Cemil'e gönderdiği, otel parası, çimento ve kum meselesini Abidin Bey ile görüşüp görüşmediğine dair 10 Ekim 1947, Perşembe tarihli mektupAli Ziya Kocainan1947-10-10
AFMSBKDOC114.jpg.jpgZiya Kocainan'ın Semiramis Kocainan'a yazdığı mektupAli Ziya Kocainan1941-05-22
1-20 / 129