1-10 / 14
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBKDOC111.jpg.jpg
Henri Prost'un Bay ve Bayan Ziya Bey'e gönderdiği kartpostal-1938-08-11
AFMSBKDOC023.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii'nin tamirat keşifnamesi birinci içtima karar metni.-1937-08-23
AFMSBKDOC028.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii kubbesinin kalem işi için yapılacak iskelenin projesi, Lâleli Camii merdivenleri ve Mesihpaşa Camii'nin tedkiklerine dair altıncı içtima karar metni.-1937-11-04
AFMSBKDOC029.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii kubbesinin kalemi için inşa edilecek iskele projesi, Azapkapı Camii ile ilgili incelemelerin yapıldığına dair yedinci içtima karar metni.-1937-11-18
AFMSBKDOC02701.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii kubbesinin kalem işi ile ilgili beşinci içtima karar metni.-1937-10-22
AFMSBKDOC033.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Sakaş Sanayi ve Ziraat Makinaları Türk Anonim Şirketi için Osman Nuri Akman, Behçet Gözen ve Ziya Kocainan arasında yapılan mukavelename.-1939-11-11
AFMSBKDOC006.jpg.jpgAli Ziya Kocainan'in yüksek mühendis diploması-1939-07-12
AFMSBKDOC02101.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Maarif Vekaleti Celilesi'nin alınan bir emirle yapılan toplantı sonunda Ayasofya Camii'ni müze haline getirmeye karar verdiğine ve yapılacak işlerin tespit edildiğine dair rapor sureti.-1934-08-27
AFMSBKDOC02501.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii, Zalmahmud Camii, Yeni Camii, Azapkapı Camii tamiratı ve Eyyüb Camii keşfinin tedkiklerine dair üçüncü içtima karar metni.-1937-09-16
AFMSBKDOC105.jpg.jpgFatma Semiramis Kocainan'ın Safi Bey'e gönderdiği telgrafFatma Semiramis Kocainan1934-07-02
1-10 / 14
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date