1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBKH075.jpg.jpgAli Ziya Kocainan'ın aralarında bulunduğu altı kişiden oluşan grup fotoğrafı. Ziya Kocainan soldan üçüncü-1937-06-05
AFMSBKDOC109.jpg.jpg
Ali Ziya Kocainan'ın kızı Nesrin'e gönderdiği Nesrin Bağana'ya gönderdiği mektupAli Ziya Kocainan1937-11-25
AFMSBKDOC023.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii'nin tamirat keşifnamesi birinci içtima karar metni.-1937-08-23
AFMSBKDOC108.jpg.jpgAli Ziya Kocainan'ın Mehmet Ali ve Nesrin Bağana'yı bekleyişine dair kızı Nesrin'e gönderdiği mektupAli Ziya Kocainan1937-07-10
AFMSBKDOC028.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii kubbesinin kalem işi için yapılacak iskelenin projesi, Lâleli Camii merdivenleri ve Mesihpaşa Camii'nin tedkiklerine dair altıncı içtima karar metni.-1937-11-04
AFMSBKDOC029.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii kubbesinin kalemi için inşa edilecek iskele projesi, Azapkapı Camii ile ilgili incelemelerin yapıldığına dair yedinci içtima karar metni.-1937-11-18
AFMSBKDOC02701.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii kubbesinin kalem işi ile ilgili beşinci içtima karar metni.-1937-10-22
AFMSBKDOC02501.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii, Zalmahmud Camii, Yeni Camii, Azapkapı Camii tamiratı ve Eyyüb Camii keşfinin tedkiklerine dair üçüncü içtima karar metni.-1937-09-16
AFMSBKDOC026.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii tamiratı, Azapkapı Camii tamiratı, Matbaa kubbesi üzerindeki kurşunların kaldırılması ile ilgili yapılan tedkiklerine dair dördüncü içtima karar metni.-1937-10-08
AFMSBKDOC02401.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii şadırvan ahşap kapıları ve Azapkapı Camii ile ilgili yapılan ikinci içtima karar metni.-1937-09-02
1-10 / 11
  • 1
  • 2

Discover