21-30 / 38
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBKDOC029.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii kubbesinin kalemi için inşa edilecek iskele projesi, Azapkapı Camii ile ilgili incelemelerin yapıldığına dair yedinci içtima karar metni.-1937-11-18
AFMSBKDOC02701.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii kubbesinin kalem işi ile ilgili beşinci içtima karar metni.-1937-10-22
AFMSBKDOC033.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Sakaş Sanayi ve Ziraat Makinaları Türk Anonim Şirketi için Osman Nuri Akman, Behçet Gözen ve Ziya Kocainan arasında yapılan mukavelename.-1939-11-11
AFMSBKDOC006.jpg.jpgAli Ziya Kocainan'in yüksek mühendis diploması-1939-07-12
AFMSBKDOC02101.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Maarif Vekaleti Celilesi'nin alınan bir emirle yapılan toplantı sonunda Ayasofya Camii'ni müze haline getirmeye karar verdiğine ve yapılacak işlerin tespit edildiğine dair rapor sureti.-1934-08-27
AFMSBKDOC02501.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Süleymaniye Camii, Zalmahmud Camii, Yeni Camii, Azapkapı Camii tamiratı ve Eyyüb Camii keşfinin tedkiklerine dair üçüncü içtima karar metni.-1937-09-16
AFMSBKRE0301.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait içerisinde tevdi' edilen iş, tevdi tarihi gibi bilgilerin bulunduğu defter-1936
AFMSBKDOC105.jpg.jpgFatma Semiramis Kocainan'ın Safi Bey'e gönderdiği telgrafFatma Semiramis Kocainan1934-07-02
AFMSBKDOC03201.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Belediye yapı ve yollar kanunu. Kanun no: 2290.-1933-06-21; 1939
AFMSBKH073.jpg.jpg
Ali Ziya Kocainan'ın Kadıköy Halk Evi'nde çekilmiş fotoğrafıHakkı Said Tez1935-03
21-30 / 38