1-10 / 66
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBKDOC04001.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü'nden İç İşleri Bakanlığı'na gönderilen harita ve imar planları ile ilgili 203-13/487 nolu ve 19.06.1945 tarihli yazı. İçişleri Bakanlığı'nın İller Bankası'na gönderdiği 203-13/487 nolu yazı ile ilgili incelemelerin bulunduğu cevap yazısı. İller Bankası'nın İdare Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği 19.06.1945 tarihli yazı ve cevaplarının gereğinin yapılması hakkındaki yazı.-1945-08-06; 1945-08-10
AFMSBKDOC01301.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Belediyelerin senelik gelirlerine bağlı şekilde yaptıracakları işlerin ve kuracakları tesislerin çeşitlerini ve tahmini bedel tutarlarını gösteren cetvel.--
AFMSBKDOC018.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Une ville contemporaine. Vue dioramique de la cité - Çağdaş bir şehir. Şehrin dioramik görünümü.--
AFMSBKDOC044.jpg.jpg
Türk Yüksek Mühendisleri Birliği tarafından hazırlanan yıllık kongreye teklif edilen 1945-1946 senesi masraf bütçesi ve varidat bütçesi.-1945; 1946
AFMSBKDOC046.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: T. C. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Teknik Üniversitesi malzeme laboratuvarının raporu.-1946-11-14; 1946-11-15
AFMSBKDOC04701.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Ziya Kocainan'ın 5 sayılı cetvel hakkındaki görüşlerine dair yazısı.-1946
AFMSBKDOC05501.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Mimar Sinan'ın Türk sanatına katkıları ve eserleri ile ilgili yazı.--
AFMSBKDOC014.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Kaset üstü izotaş kaplaması ile ilgili fiyat hesabı.--
AFMSBKDOC058.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Çizim ve hesaplamaların bulunduğu not--
AFMSBKDOC00301.jpg.jpg
Ziya Kocainan'ın kartvizitleri: Yüksek Mühendis Ziya Kocainan. Semiramis Ziya.--
1-10 / 66

Discover

Issue Date