1-10 / 36
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBKDOC04001.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü'nden İç İşleri Bakanlığı'na gönderilen harita ve imar planları ile ilgili 203-13/487 nolu ve 19.06.1945 tarihli yazı. İçişleri Bakanlığı'nın İller Bankası'na gönderdiği 203-13/487 nolu yazı ile ilgili incelemelerin bulunduğu cevap yazısı. İller Bankası'nın İdare Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği 19.06.1945 tarihli yazı ve cevaplarının gereğinin yapılması hakkındaki yazı.-1945-08-06; 1945-08-10
AFMSBKDOC044.jpg.jpg
Türk Yüksek Mühendisleri Birliği tarafından hazırlanan yıllık kongreye teklif edilen 1945-1946 senesi masraf bütçesi ve varidat bütçesi.-1945; 1946
AFMSBKRE0400.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait notları içeren defter-1940-09-30; 1940-10-28
AFMSBKDOC046.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: T. C. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Teknik Üniversitesi malzeme laboratuvarının raporu.-1946-11-14; 1946-11-15
AFMSBKDOC04701.jpg.jpg
Ziya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Ziya Kocainan'ın 5 sayılı cetvel hakkındaki görüşlerine dair yazısı.-1946
AFMSBKDOC04301.jpg.jpg
Türk Yüksek Mühendisleri Birliği tarafından hazırlanan 1944-1945 senesine ait Birlik ve Yardım Sandığı kasaları, senetler, satılığa tahsis edilmiş eşya, neşriyat ambarlarının durum ve miktarlarıyla ilgili liste. 1944-1945 senesine ait hesap müfettişleri tarafından hazırlanmış varidat ve masraf cetvelleri.-1945-12-02
AFMSBKDOC049.jpg.jpgZiya Kocainan'ın mühendislik mektebi öğretmeni oluşundan emekliye ayrılana kadar tutulan aylık, tayin günü, başlama ve ayrılma zamanlarıyla ilgili bilgiler içeren cetvel.-1947
AFMSBKH078.jpg.jpg
Ali Ziya Kocainan'ın aralarında bulunduğu grup fotoğrafı. Süleymaniye'yi ziyaret hatırası.-1941-03-10
AFMSBKDOC06701.jpg.jpg
Cemil Ziya Kocainan'a gönderilen re'sen takdir komisyonu kararı. 30 Aralık 1946 tarihli birinci ihbarname.-1946-11-08; 1946-12-30
AFMSBKDOC036.jpg.jpgZiya Kocainan'a ait mimari, teknik belgeler: Nafia Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliği tarafından bildirilen Nafia Vekâleti binasının inşasının 25.11.1934 tarihinde kabulüne dair noter tarafından onaylanmış vesika.-1944-10-24; 1945-08-29
1-10 / 36