1-10 / 24
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC282.jpg.jpgPrenses Faiza'ya ait 1962 tarihli yeni yıl tebrik mesajı-1962
AFMSBBDOC173.jpg.jpg
Rectification du télégramme envoyé le 23 Juillet - 23 Temmuz tarihli telgrafta yapılan hatanın düzeltilmesi için gönderilmiş telgraf-1960-07-26
AFMSBBDOC170.jpg.jpgTarım Bakanlığı'nın Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği, tezkeredeki hususların teyit edildiğini bildiren dilekçe-1960-07-22
AFMSBBDOC162.jpg.jpg
Organisation Européenne de Coopération Economique, Programme des seances du Mercredi 29 Juin 1960 - OECE, 29 Haziran 1960 Çarşamba günü oturum programı-1960-06-29
AFMSBBDOC02200.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'ya ait T.C. İçişleri Bakanlığı İstanbul vilayeti trafik şubesi otomobil kullananlara mahsus amatör şoför ehliyetnamesi-1961-07-10
AFMSBBDOC15501.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Ford marka otomobilinin Türkiye'ye getirilmesi için Maliye Vekaleti'ne gönderdiği dilekçe. [19 Ağustos 1957 - 25 Haziran 1960] Maliye Vekâleti Hazine Umum Müdürlüğü'nden 25.06.1960 tarihli dilekçesine cevap olarak Mehmet Ali Bağana'ya gönderilen dilekçe. [8 Temmuz 1960]Mehmet Ali Bağana1957-07-19; 1960-07-08
AFMSBBDOC16801.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Ford marka otomobilinin Türkiye'ye getirilmesi için Maliye Vekâleti'ne gönderdiği dilekçeMehmet Ali Bağana1960-07-12
AFMSBBDOC15901.jpg.jpg
Yurda dönüş harcırahı ile ilgili Mehmed Ali Bağana'ya Tarım Bakanlığı'ndan gönderilen yazı. [22 Haziran 1960] Hariciye Vekâleti Milletlerarası İktisâdi İşbirliği Teşkilâtı'ndan Ankara Ziraat Vekaleti'ne gönderilen Paris Heyeti'nde delege sıfatiyle çalışan Mehmed Ali Bağana'nın yurda dönmesi hususuna dair yazı. [17.06.1960]-1960-06-17; 1960-06-22
AFMSBBDOC161.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Paris OECE Heyeti'ndeki vazifesi ve yurda dönüşü ile ilgili Hariciye Vekili Selim Sarper'e gönderdiği dilekçeMehmet Ali Bağana1960-06-29
AFMSBBDOC166.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın yurt dışındaki vazifesi ve yurda dönüşü ile ilgili yazdığı mektupMehmet Ali Bağana1960-07-12
1-10 / 24

Discover

Issue Date