1-10 / 14
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC18501.jpg.jpg
Mehmet Ali Bagana's Organisation for European Economic Co-Operation, Admission to Council and Executive Committee delegation cards - Mehmet Ali Bağana'nın Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, Konsey ve Yürütme Komitesi delege kartları-1950; 1957
AFMSBBDOC208.jpg.jpgInvitation de M. Hettier de pour le coctail donne Boislambert envoyé à M. Bagana à l'occasion de la V. Session du Conseil International de la Chasse - Hettier de Boislambert'in Mehmet Ali Bağana'ya Uluslararası Av Konseyi'nin 5. toplantısı vesilesiyle verdiği kokteyl için göndermiş olduğu davetiye-1950-06-02
AFMSBBDOC184.jpg.jpg
Mehmet Ali Bagana's International Centre member card - Mehmet Ali Bağana'ya ait Uluslararası Merkez üyelik kartı-1950
AFMSBBDOC020.jpg.jpg
Passeport diplomatique de Mme Nesrin Bagana, épouse de M. Mehmet Ali Bagana - Mehmet Ali Bağana'nın eşi Nesrin Bağana'nın diplomatik pasaportu-1949-12-31; 1957-08-25
AFMSBBDOC224.jpg.jpg
Carte de Courtoisie Esso - Mehmed Ali Bağana'nın otomobili için Esso şirketinden verilmiş kart-1959-01-10
AFMSBBDOC141.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Mustafa Beyefendi'ye gönderdiği dilekçenin kopyası. Mehmet Ali Bağana'nın özgeçmişi - Cirriculum vitae von Mehmet Ali BaganaMehmet Ali Bağana1958-04-09
AFMSBBDOC00600.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'ya ait T.C. memurlara mahsus sicil cüzdanı-1922-10-24; 1957-10-02
AFMSBBDOC189.jpg.jpgCarte de'adhésion de M. Bagana au Comité France-Turquie - Mehmet Ali Bağana'nın Fransa-Türkiye Komitesi üyelik kartı-1957
AFMSBBDOC15501.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Ford marka otomobilinin Türkiye'ye getirilmesi için Maliye Vekaleti'ne gönderdiği dilekçe. [19 Ağustos 1957 - 25 Haziran 1960] Maliye Vekâleti Hazine Umum Müdürlüğü'nden 25.06.1960 tarihli dilekçesine cevap olarak Mehmet Ali Bağana'ya gönderilen dilekçe. [8 Temmuz 1960]Mehmet Ali Bağana1957-07-19; 1960-07-08
AFMSBBDOC157.jpg.jpgParis Türk Heyeti Başdelegesi Mehmet Ali Tiney'in, Mehmet Ali Bağana'nın yevmiyeleri, yurtdışındaki vazifesi ve Paris Türk Heyeti'nde bir kadroya tayin edilmesi ile ilgili olarak M.İ.İ.T'e gönderdiği yazıMehmet Ali Tiney1959-12-15
1-10 / 14
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date