1-10 / 36
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC073.jpg.jpgMal sandukalarına teslim olunan akçeye mahsus makbuz senedi-1928-01-04
AFMSBBDOC113.jpg.jpg
Kalem-i Mahsusa Müdürü'nün, Ziraat Vekâleti Celilesi'ne gönderdiği, vazifesinden ayrılmak istediğini bildiren yazısı-1927-04-17
AFMSBBDOC111.jpg.jpgZiraat Mektebi Müdürü Mehmed Ali Tayyar Bey'in hastalığı sebebiyle aldığı ve vazife durumunu ilgilendiren 31 Mayıs 1341 tarihli rapor-1925-05-31
AFMSBBDOC10701.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Ankara Ziraat Mektebi müdüriyetindeki vazifesi ve maaşına dair 11 Haziran 1341 tarihli mazbata. Mehmet Ali Bağana'nın Ziraat Fen mumurluğundaki vazifesi ile ilgili 15 Mart 1339 tarihli mazbata.-1923-03-15; 1925-06-11
AFMSBBDOC03601.jpg.jpg
Brochure der Württembergischen Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim für das Sommerhalbjahr 1920 - 1920 Bahar yarıyılı Hohenheim Ziraat Akademisi broşürü-1920-05-15
AFMSBBDOC00600.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'ya ait T.C. memurlara mahsus sicil cüzdanı-1922-10-24; 1957-10-02
AFMSBBDOC298.jpg.jpgÜzerinde Hatarog'ta bulunduğu günün anısına ve arkadaşlık ilişkilerimizin simgesi olarak Tarım Bakanı Sabri Bey'e yazan dosya-1925
AFMSBBDOC062.jpg.jpg
Ziraat Vekâleti Celilesi Kalem-i Mahsus Müdürü Mehmet Ali Bağana'ya ait Büyük Millet Meclisi yukarı kat locaya mahsus daimi duhuliye varakası-1927-12-05
AFMSBBDOC046.jpg.jpgLandwirtschaftliche Hochschule zu Berlin, Matrikel von Mehmet Aly Tayar - Mehmet Ali Tayyar Bey'in mezuniyet belgesi-1921-11-19
AFMSBBDOC072.jpg.jpgZiraat Vekâleti Celilesi'ne takdim edilmesi icap eden tercüme-i hâl varakasının tasdik edilmesine dair Karesi Ziraat Mektebi Müdüriyeti'nin, Karesi Vilayet-i Celilesine gönderilen yazı [9 Mayıs 1341]-1925-05-09
1-10 / 36

Discover

Issue Date