1-10 / 43
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC180.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'ya ait FAO delege kartı - Mehmet Ali Bagana's FAO delegation card-1948
AFMSBBDOC08801.jpg.jpg
Tarım Bakanlığı'ndan Y.Z.E. İdarî Müşavirliği'ne gönderilen dilekçeler-1947-10-02
AFMSBBDOC092.jpg.jpg
Bakanlar Kurulu Kararları başlıklı 5 Temmuz 1948 tarihli 6959 sayılı Resmi Gazete-1948-07-05
AFMSBBDOC084.jpg.jpgİdari Müşavir Mehmet Ali Bağana'nın Zat İşleri Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıMehmet Ali Bağana1946-11-29
AFMSBBDOC13601.jpg.jpg
Ziraat Vekâleti Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğü'nün İdarî Müşavirliğe gönderdiği, Etlik yolu altındaki araziye dair yazı. Y.Z.E. arazisinden çıkarılan kum ve Maliye Vekilliği'nin 10.03.1944 gün ve 4355 sayılı yazısı üzerine yapılan muamelenin bildirilmesine dair dilekçe. 15.08.1944 tarih ve İdarî Müşavirlik bölümünün 1713/33952 sayılı yazılarına cevaben kum işlerine ait cereyan eden muamele ile ilgili yazı. Vekâlet'in Rektörlüğe gönderdiği kum ve çakıl çıkartılması ile ilgili yazı.-1944-07-21; 1944-08-17
AFMSBBDOC13201.jpg.jpg
T. C. Ziraat Vekâleti Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörü'nün İdarî Müşavirliğe gönderdiği, Enstitü (Yüksek Ziraat Enstitüsü) kadrosunda bulunan memur ve müstahdemlerin inha, terfi, tecziye işlerinin usulsüz muamele yapılmamasını bildiren yazı-1944-06-21
AFMSBBDOC020.jpg.jpg
Passeport diplomatique de Mme Nesrin Bagana, épouse de M. Mehmet Ali Bagana - Mehmet Ali Bağana'nın eşi Nesrin Bağana'nın diplomatik pasaportu-1949-12-31; 1957-08-25
AFMSBBDOC13001.jpg.jpg
Yüksek Ziraat Enstitüleri masraflarına ait amiri italık salahiyetinin Mehmet Ali Bağana'ya verildiğine dair dilekçeler-1944-06-16
AFMSBBDOC139.jpg.jpgYabancı dil öğretmenleri tarafından Rektörlük makamına gönderilen 22.01.1948 tarihli dilekçe-1948-01-22
AFMSBBDOC091.jpg.jpg
Tarım Bakanlığı'nın Türkiye Zıraî Donatım Kurumu Umum Müdür Muavini Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği dilekçe-1948-10-21
1-10 / 43

Discover

Issue Date