1-10 / 26
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC014.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'nın Avusturya sınırını geçmesi üzerine verilen 1 Temmuz 1936'dan itibaren geçerli olan 3 aylık vize belgesi-1936-07-01
AFMSBBDOC12101.jpg.jpg
Y.Z.E.İ. Müşavirinin Zat İşleri Müdürlüğü'ne gönderdiği, İdari Müşavir Mehmet Ali Bağana'nın bu vazifede sureti istihdamına dair 05.11.1938 tarihli dilekçe. Zat İşleri Müdürü E. Kolerkılıç'ın Yüksek Ziraat Enstitüsü İdârî Müşavirliği'ne gönderdiği, İdari Müşavir Mehmet Ali Bağana'nın, vazifesinde sureti istihdamına dair Vekâlet Yüksek Makamı'ndan alınmış 04.11.1938 tarihli onay sureti.-1938-11-04; 1938-11-05
AFMSBBDOC01000.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'ya ait Türkiye Ziraat Bankası tasarruf cüzdanı-1932-11-06
AFMSBBDOC12401.jpg.jpg
Ziraat Vekili tarafından Yüksek Ziraat Enstitüleri Rektörlüğü'ne gönderilen 22.04.1939 tarihli yazı-1939-04-22
AFMSBBDOC122.jpg.jpgZiraat Vekâleti'nin Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği 07.01.1939 tarihli yazı-1939-01-07
AFMSBBDOC119.jpg.jpgA letter from Vice-consul G. Zerva to M. Ali Tayyar is about the diplomatic passport - Vize başkanı G. Zerva'nın M. Ali Tayyar'a gönderdiği diplomatik pasaport ile ilgili mektupG. Zerva1936-01-06
AFMSBBDOC075.jpg.jpg
Mahrem sicil talimatı-1934-10-10
AFMSBBDOC078.jpg.jpg
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen'in Y.Z.E. İdarî Müşaviri Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği yazıMuhlis Erkmen1939-04-21
AFMSBBDOC057.jpg.jpg
"Teşvikiye Ahz-ı Asker Şubesine mensub efrada mahsus ihtiyat vesikasıdır" yazılı, Mehmet Ali Bağana'ya ait askerlik yoklama kağıdı-1939-02-25
AFMSBBDOC200.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'ya ait T.C. Maliye Vekaleti av tezkeresi-1937; 1948-01-05
1-10 / 26

Discover

Issue Date