31-40 / 206
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC084.jpg.jpgİdari Müşavir Mehmet Ali Bağana'nın Zat İşleri Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıMehmet Ali Bağana1946-11-29
AFMSBBDOC113.jpg.jpg
Kalem-i Mahsusa Müdürü'nün, Ziraat Vekâleti Celilesi'ne gönderdiği, vazifesinden ayrılmak istediğini bildiren yazısı-1927-04-17
AFMSBBDOC170.jpg.jpgTarım Bakanlığı'nın Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği, tezkeredeki hususların teyit edildiğini bildiren dilekçe-1960-07-22
AFMSBBDOC13601.jpg.jpg
Ziraat Vekâleti Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğü'nün İdarî Müşavirliğe gönderdiği, Etlik yolu altındaki araziye dair yazı. Y.Z.E. arazisinden çıkarılan kum ve Maliye Vekilliği'nin 10.03.1944 gün ve 4355 sayılı yazısı üzerine yapılan muamelenin bildirilmesine dair dilekçe. 15.08.1944 tarih ve İdarî Müşavirlik bölümünün 1713/33952 sayılı yazılarına cevaben kum işlerine ait cereyan eden muamele ile ilgili yazı. Vekâlet'in Rektörlüğe gönderdiği kum ve çakıl çıkartılması ile ilgili yazı.-1944-07-21; 1944-08-17
AFMSBBDOC13201.jpg.jpg
T. C. Ziraat Vekâleti Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörü'nün İdarî Müşavirliğe gönderdiği, Enstitü (Yüksek Ziraat Enstitüsü) kadrosunda bulunan memur ve müstahdemlerin inha, terfi, tecziye işlerinin usulsüz muamele yapılmamasını bildiren yazı-1944-06-21
AFMSBBDOC111.jpg.jpgZiraat Mektebi Müdürü Mehmed Ali Tayyar Bey'in hastalığı sebebiyle aldığı ve vazife durumunu ilgilendiren 31 Mayıs 1341 tarihli rapor-1925-05-31
AFMSBBDOC128.jpg.jpgMehmet Ali Tayyar Bey'in sağlık durumu ile Dr. B. Pisante'nin yazısıDr. B. Pisante-
AFMSBBDOC153.jpg.jpgÜzerinde tarih ve hesaplamalar yer alan Mehmet Ali Bağana'ya ait not--
AFMSBBDOC020.jpg.jpg
Passeport diplomatique de Mme Nesrin Bagana, épouse de M. Mehmet Ali Bagana - Mehmet Ali Bağana'nın eşi Nesrin Bağana'nın diplomatik pasaportu-1949-12-31; 1957-08-25
AFMSBBDOC001.jpg.jpgÜzerinde Madame M. A. Bagana yazan kartvizit--
31-40 / 206

Discover