41-50 / 70
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC059.jpg.jpgMehmed Ali Bağana'nın askerlik tecili için ikinci kez muayene olmak istediğini gösteren, Ankara Yabancı Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gönderilen yazı-1942-03-18
AFMSBBDOC206.jpg.jpgOrmanlarda avlanma izni ve şartları ile ilgili Mehmet Ali Bağana'ya ait yazı-1948-07-20
AFMSBBDOC205.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'nın 04.04.1948 tarihli Türkiye Avcılar Kulübü atış başarı belgesi-1948-04-04
AFMSBBDOC08601.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Tarım Bakanlığı'na gönderdiği 29 Nisan 1947 tarihli dilekçe. Mehmet Ali Bağana'nın Yüksek Ziraat Enstitüsü İdari Müşavirliği'ne gönderdiği 24.05.1947 tarihli yazı. Tarım Bakanlığı Zat İşleri Müdürlüğü'nün Yüksek Ziraat Enstitüsü İdari Müşavirliği'ne gönderdiği 27.05.1947 tarihli yazı. Mehmet Ali Bağana'nın Tarım Bakanlığı'na gönderdiği, Bakanlık kadrosuna naklini talep ettiği 18.12.1947 tarihli dilekçe.Mehmet Ali Bağana1947-04-29; 1947-12-18
AFMSBBDOC08501.jpg.jpg
M. Aksalur'un Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği mektuplar. M. Aksalur'un Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği günlük hayata ve Ziraat Vekâleti'ndeki işlerine dair mektup.M. Aksalur1947-03-22
AFMSBBDOC219.jpg.jpg
İ. B. Tayyar Bağana'nın imtihana girme karnesi-1948; 1949
AFMSBBDOC203.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Türkiye Avcılar Kulübü hüviyet cüzdanı-1947-03-18
AFMSBBDOC12301.jpg.jpg
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen'in Ziraat Vekâleti Müsteşarlığı'na gönderdiği, Süreyya Genca'nın tayinine dair yazıMuhlis Erkmen1939-04-18; 1944-09-27
AFMSBBDOC12601.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Ankara Ziraat Mektebi müdüriyeti vazifesini kabulü ve devretmesi ile ilgili telgrafnameler-1940-06-23; 1941-05-28
AFMSBBDOC201.jpg.jpg
M. Ali Bağana'ya ait Galatasaray Spor Kulübü hüviyet varakası-1940-03-06
41-50 / 70

Discover