11-20 / 70
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC258.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın kuzeni Şazile'nin Nesrin Bağana ve Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği Pazartesi 21/XI/1946 tarihli mektupŞazile1946-09-21
AFMSBBDOC269.jpg.jpgNesrin Bağana'nın annesi Fatma Semiramis Kocainan ve babası Ziya Kocainan'a gönderdiği mektupNesrin Bağana1949-12-20
AFMSBBDOC267.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın kuzeni Şazile'nin Nesrin Bağana ve Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği mektupŞazile1948-01-10
AFMSBBDOC263.jpg.jpg
Şazile'nin Mehmed Ali Bey'e gönderdiği bir mektupŞazile İffet1947-03-29
AFMSBBDOC25300.jpg.jpg
Odette Massigli'nin Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği mektup ve yeni yıl tebrik kartıOdette Massigli1946-01-04; 1946-02-20
AFMSBBDOC24901.jpg.jpg
Mehmed Ali Bağana'nın ailesine gönderdiği gündelik hayatıyla ilgili mektuplarMehmed Ali Bağana1940-11-25; 1941-02-12
AFMSBBDOC25900.jpg.jpg
S. Bağana'nın gündelik hayatla ilgili olarak Mehmed Ali Bağana'ya gönderdiği mektupS. Bağana1947-01-15
AFMSBBDOC251.jpg.jpg
Toni [soyadı okunamadı] tarafından gönderilen 22.12.1943 tarihli yeni yıl tebrik kartı-1943-12-22
AFMSBBDOC084.jpg.jpgİdari Müşavir Mehmet Ali Bağana'nın Zat İşleri Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıMehmet Ali Bağana1946-11-29
AFMSBBDOC13601.jpg.jpg
Ziraat Vekâleti Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğü'nün İdarî Müşavirliğe gönderdiği, Etlik yolu altındaki araziye dair yazı. Y.Z.E. arazisinden çıkarılan kum ve Maliye Vekilliği'nin 10.03.1944 gün ve 4355 sayılı yazısı üzerine yapılan muamelenin bildirilmesine dair dilekçe. 15.08.1944 tarih ve İdarî Müşavirlik bölümünün 1713/33952 sayılı yazılarına cevaben kum işlerine ait cereyan eden muamele ile ilgili yazı. Vekâlet'in Rektörlüğe gönderdiği kum ve çakıl çıkartılması ile ilgili yazı.-1944-07-21; 1944-08-17
11-20 / 70

Discover