31-38 / 38
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC06301.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın başarılı çalışma hayatına dair İktisat Vekâleti Müsteşarı İhsan Abidin ve İktisat Vekili Rahmi'nin gönderdiği dilekçe. [08.11.1928] Ziraat Vekili Muhlis Erkmen'in gönderdiği Mehmet Ali Bağana'nın çalışma hayatı hakkındaki dilekçe. [21.04.1939] Ziraat Vekili Mehmet Sabri'nin gönderdiği Mehmet Ali Bağana'nın başarılı çalışma hayatı ile ilgili dilekçe.İktisat Vekâleti Müsteşarı İhsan Abidin, İktisat Vekili Rahmi, Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Ziraat Vekili Mehmet Sabri1928-11-08; 1939-04-21
AFMSBBDOC077.jpg.jpgZiraat Vekâleti'nin, Y.Z.E. İdarî Müşaviri Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği yazı-1936-11-28
AFMSBBDOC115.jpg.jpg
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu ve kanunla ilgili not-1933-06-20
AFMSBBDOC199.jpg.jpg
T. C. Başvekâlet Müdürlüğü'nün yayınladığı Kara Avcılığı Kanunu ile ilgili yazı-1937-05-13
AFMSBBDOC154.jpg.jpg
The petition, which is related to Mehmet Ali Bagana's duty, his subsistence in Paris and his return to Turkey, sent by O.F. Gardner to the Ministry of Economics - Mehmet Ali Bağana'nın Paristeki görevi, Türkiye'ye dönüşü ve harcırahı ile ilgili O.F. Gardner'ın İktisat Vekâleti'ne gönderdiği dilekçeO.F. Gardner1934-06-24
AFMSBBDOC120.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nin Yugoslavya Demiryollari'nda 4 Ağustos tarihine kadar kullanabileceği birinci sınıf bedava bilet. Yugoslavya Krallığı'nın demiryolu haritası. - Zeleznicka karta, Kraljevine Jugoslavije. Carte du réseau des chemins de fer du Royaume de Yugoslavie.-1936-08-04
AFMSBBDOC214.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'ya ait tapu senedi-1933-02-20
AFMSBBDOC076.jpg.jpgZiraat Vekâleti'nin Yüksek Ziraat Enstitüleri İdarî Müşavirliği'ne gönderdiği dilekçe-1936-11-25
31-38 / 38

Discover