21-30 / 38
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC200.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'ya ait T.C. Maliye Vekaleti av tezkeresi-1937; 1948-01-05
AFMSBBDOC12501.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Ziraat Vekâleti'ne gönderdiği, Y.Z.E. İdari müşavirlik vazifesi ve maaşı ile ilgili 9 Temmuz 1939 tarihli yazı. Ziraat Şube Müdürü Mehmet Ali Bağana'nın maaşı ile ilgili 13.07.1939 ve 14.07.1939 tarihli Memurlar İntihap Encümeni kararı.Mehmet Ali Bağana1939-07-09; 1939-07-14
AFMSBBDOC118.jpg.jpgZiraat Vekâleti Yüksek Makamına gönderilen Mehmet Ali Bağana'nın tayini ile ilgili yazı-1935-03-30
AFMSBBDOC12301.jpg.jpg
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen'in Ziraat Vekâleti Müsteşarlığı'na gönderdiği, Süreyya Genca'nın tayinine dair yazıMuhlis Erkmen1939-04-18; 1944-09-27
AFMSBBDOC11401.jpg.jpg
İktisat Vekaleti'nden Mehmet Ali Bağana'ya gönderilen Mehmet Ali Tayyar Bey'in Ziraat Fen Müşavirliği tayin edildiğine dair dilekçeler-1930-12-09; 1933-06-07
AFMSBBDOC116.jpg.jpg
Ziraat Vekâleti Umum Müdürü imzalı, Mehmet Ali Bağana'nın idarî müşavirliğe tayin edildiğini bildiren yazılar-1935-03-30
AFMSBBDOC079.jpg.jpgZiraat Vekâleti tarafından Yüksek Ziraat Enstitüleri Rektörlüğü'ne gönderilmiş yazı-1939-04-22
AFMSBBDOC19801.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'ya ait Ankara Avcılar Kulübü hüviyet cüzdanı-1929-02-01; 1939-07-07
AFMSBBDOC117.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'ya gönderilen Ziraat Vekâleti Umum Müdürlüğü'nden Ziraat Vekili A. Baymer imzalı Mehmet Ali Bağana'nın tayini ile ilgili yazı-1935-03-30
AFMSBBDOC03901.jpg.jpg
Abscrifte gesendet von der landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin zu Mehmed Aly Tayar Bey - Berlin Ziraat Akademisi'nin Mehmet Ali Tayyar Bey'e gönderdiği dilekçe-1921-03-14; 1930-11-19
21-30 / 38

Discover