1-10 / 47
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC15501.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'nın Ford marka otomobilinin Türkiye'ye getirilmesi için Maliye Vekaleti'ne gönderdiği dilekçe. [19 Ağustos 1957 - 25 Haziran 1960] Maliye Vekâleti Hazine Umum Müdürlüğü'nden 25.06.1960 tarihli dilekçesine cevap olarak Mehmet Ali Bağana'ya gönderilen dilekçe. [8 Temmuz 1960]Mehmet Ali Bağana1957-07-19; 1960-07-08
AFMSBBDOC187.jpg.jpgInvitation du Ministre des Affaires Etrangéres envoyée à Mehmed Ali Bagana pour la reception donnée à l'occasion de la réunion préparatoire sur l'Organisation Européenne des Marchés Agricoles - Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Tarım Konferansı vesilesiyle verdiği davet için Mehmet Ali Bağana'ya göndermiş olduğu davetiye-1952-03-28
AFMSBBDOC18501.jpg.jpgMehmet Ali Bagana's Organisation for European Economic Co-Operation, Admission to Council and Executive Committee delegation cards - Mehmet Ali Bağana'nın Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, Konsey ve Yürütme Komitesi delege kartları-1950; 1957
AFMSBBDOC279.jpg.jpgNesrin Bağana ve Mehmet Ali Bağana'nın annesine (Fatma Semiramis Kocainan) gönderdiği kartpostal.Nesrin Bağana, Mehmet Ali Bağana1956-12-27
AFMSBBDOC278.jpg.jpgFahrel Nissa Zeid'e ait 8 Kasım 1955'te sergi açılışı davetiyesi.-1955-11-08
AFMSBBH108.jpg.jpgNesrin Bağana, Mehmet Ali Bağana, (la contesse) Nuriye Rodinska ve Reşad Nuri Darago'nun kız kardeşi merdivenlerin önünde dururken-1958-04-22
AFMSBBDOC208.jpg.jpgInvitation de M. Hettier de pour le coctail donne Boislambert envoyé à M. Bagana à l'occasion de la V. Session du Conseil International de la Chasse - Hettier de Boislambert'in Mehmet Ali Bağana'ya Uluslararası Av Konseyi'nin 5. toplantısı vesilesiyle verdiği kokteyl için göndermiş olduğu davetiye-1950-06-02
AFMSBBDOC21001.jpg.jpgCarte de Conseil International de la Chasse - Mehmet Ali Bağana'nın Uluslararası Avcılık Konseyi kartları-1952; 1968
AFMSBBHAL2201.jpg.jpgBağana Ailesi'nin Ankara, Wasghington, Londra ve Paris'te çekildikleri fotoğraflardan oluşan albüm.-1948; 1950
AFMSBBDOC270.jpg.jpgNesrin Bağana'nın annesi Fatma Semiramis Kocainan ve babası Ziya Kocainan'a gönderdiği mektupNesrin Bağana1950-04-13
1-10 / 47