1-10 / 75
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC01900.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'ya ait T.C. diplomatik pasaportu-1948-01-23
AFMSBBDOC08601.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'nın Tarım Bakanlığı'na gönderdiği 29 Nisan 1947 tarihli dilekçe. Mehmet Ali Bağana'nın Yüksek Ziraat Enstitüsü İdari Müşavirliği'ne gönderdiği 24.05.1947 tarihli yazı. Tarım Bakanlığı Zat İşleri Müdürlüğü'nün Yüksek Ziraat Enstitüsü İdari Müşavirliği'ne gönderdiği 27.05.1947 tarihli yazı. Mehmet Ali Bağana'nın Tarım Bakanlığı'na gönderdiği, Bakanlık kadrosuna naklini talep ettiği 18.12.1947 tarihli dilekçe.Mehmet Ali Bağana1947-04-29; 1947-12-18
AFMSBBDOC08501.jpg.jpgM. Aksalur'un Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği mektuplar. M. Aksalur'un Mehmet Ali Bağana'ya gönderdiği günlük hayata ve Ziraat Vekâleti'ndeki işlerine dair mektup.M. Aksalur1947-03-22
AFMSBBDOC059.jpg.jpgMehmed Ali Bağana'nın askerlik tecili için ikinci kez muayene olmak istediğini gösteren, Ankara Yabancı Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gönderilen yazı-1942-03-18
AFMSBBDOC058.jpg.jpgMehmed Ali Bağana'nın tıbbî muayene kağıdı-1941-01-29
AFMSBBDOC12601.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'nın Ankara Ziraat Mektebi müdüriyeti vazifesini kabulü ve devretmesi ile ilgili telgrafnameler-1940-06-23; 1941-05-28
AFMSBBDOC201.jpg.jpgM. Ali Bağana'ya ait Galatasaray Spor Kulübü hüviyet varakası-1940-03-06
AFMSBBDOC181.jpg.jpgA letter from Customs&Excise to Mehmet Ali Bagana - Customs&Excise'dan Mehmet Ali Bağana'ya gönderilmiş mektup-1949-11-09
AFMSBBDOC180.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'ya ait FAO delege kartı - Mehmet Ali Bagana's FAO delegation card-1948
AFMSBBDOC25200.jpg.jpgBaha Bey, Atıf Bey ve kızı ile ilgili Mehmed Bağana'ya gönderilmiş mektup-1944-08-17
1-10 / 75