Said Bey
Mekteb-i Sultânî (bugünkü Galatasaray Lisesi) mezunlarından olan ve sarayda tercümanlık yapan Mehmed Said Bey’in (1865-1928) 1880’lerden 1970’lere tarihlenen belgelerini içeren arşivi, ailenin üç kuşağının yaşamını kapsar. Tez, Kocainan ve Bağana ailelerine ait fotoğraf, albüm, yazışma, ajanda ve mesleki belgelerden oluşur.