1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMLZDOC016001.jpg.jpg
Memalik-i Osmaniye Duhanları Müşterekü'l Menfaa Reji Şirketi’nin nizamname-i esasiyesi. - Status de la Société de la Régie Co-intéressée des Tabacs de L'Empire Ottoman.-1914-05-21
AFMLZDOC003001.jpg.jpg
Memalik-i Şahane Duhanları Müşterekü'l Menfaa Reji İdaresi’nin şartnamesidir. - Régie Co-Intéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman cahier des charges.-1883-05-15; 1883-05-27
AFMLZDOC014.jpg.jpg
İnhisar duhan imtiyaz mukavelenamesine merbut protokoldür. - Protocole annexe à la convention relative à la concession du monopole des tabacs.-1913-08-04
AFMLZRE002001.jpg.jpg
8-6-1950 ile 27-8-1950 yılları arasında Cenevre, Bruge, Londra, La Hay, Harlem, Lıège, Köln, Marsilya vs. gibi gezdikleri yerleri anlatan not defteri.-1950-06-08; 1950-08-27
AFMLZRE001001.jpg.jpg
23-1-1950 ile 29-5-1950 yılları arasında Fransa'da gezdikleri yerleri anlatan ve içinde seyehat kartlarının bulunduğu not defteri.-1950-01-23; 1950-05-29
AFMLZRE004001.jpg.jpg
Sözlük şeklinde tutulmuş Osmanlıca çalışma defteri.--
AFMLZRE003001.jpg.jpg
Noces d'Or de Jean et Noelie Lazian. Chapelle des Petites - Soeurs - Des Pamres à Chichli İstanbul. La Sainte Messe a été célèbrée par le R.p. Emilien, de St. Louis Dimanche, 18 Novembre 1951.-1951-11-18
AFMLZDOC004001.jpg.jpg
Memalik-i Mahrusa-i Şahane Duhanları Müşterekü'l Menfa'a Reji Şirketi'nin nizamat-ı esasiyesidir. - Status de la Société de la Régie Co-Intéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman.-1883-07-13; 1883-07-25
AFMLZDOC002.jpg.jpg
Memalik-i Mahrusa-i Şahane Duhanları Müşterekü'l Menfa'a Reji Şirketi'nin nizamat-ı esasiyesidir. - Status de la Société de la Régie Co-Intéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman.-1883
AFMLZDOC015001.jpg.jpg
Osmanlı Hükümeti adına Maliye Nazırı Refet Bey, Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye Meclis İdaresi adına Reis Sir Adam Bluk, Memalikı Osmaniye Tütünleri Müşterekül Menfaa Reji Şirketi adına Genel Müdür E. Weyl arasında tütün inhisarının işlenmesine dair mukavele.-1914-04-15
1-10 / 11
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date