301-309 / 309
PreviewTitleCreatorIssue Date
AIHPRBECH101044.jpg.jpgBeşiktaş, Cihannüma Mahallesi, Hasanpaşa Sokak'taki 4 numaralı bekar odasının 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formu - Atik defter's transcription form, belonging to census dated 1300 h./1885, of the bed sitter with door number 14, Hasanpaşa Street in Cihannüma Quarter in Beşiktaş.-1982-07-26
AIHPRBECH102152.jpg.jpgBeşiktaş, Abbas Ağa Mahallesi, Uzuncadere Caddesi'ndeki 9 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon form - Atik defter's transcription form, belonging to census dated 1300 h./1885, of the household with door number 9, Uzuncadere Street in Abbas Ağa Quarter in Beşiktaş.-1982-07-27
AIHPRBECH10101301.jpg.jpg
Beşiktaş, Cihannüma Mahallesi, Serencebey Yokuşu Sokak'taki 16 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formları - Transcription forms from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 16, Serencebey Yokuşu Street in Cihannüma Quarter in Beşiktaş.-1982-07-20
AIHPRBECH10102201.jpg.jpg
Beşiktaş, Arpacı Sokak'taki 25 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formları - Transcription forms from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 25, Arpacı Street in Beşiktaş.-1982-07-26
AIHPRBECH10100401.jpg.jpg
Beşiktaş, Sinanpaşa-i Cedid Mahallesi, Mısır Sokak'taki 10 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formları - Transcription forms from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 10, Mısır Street in Sinanpaşa-i Cedid Quarter in Beşiktaş.-1982-07-27
AIHPRBECH101009.jpg.jpgBeşiktaş, Cihannüma Mahallesi, Serencebey Yokuşu Sokak'taki 36 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formu - Transcription form from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 36, Serencebey Yokuşu Street in Cihannüma Quarter in Beşiktaş.-1982-07-27
AIHPRBECH101033.jpg.jpgBeşiktaş, Cihannüma Mahallesi, Çırağan Caddesi'ndeki 23 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formu - Transcription form from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 23, Çırağan Street in Cihannüma Quarter in Beşiktaş.-1982-07-19
AIHPRBECH102004.jpg.jpgBeşiktaş, Teşvikiye Mahallesi, Kağıthane Caddesi'ndeki 3 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formu - Transcription form from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 3, Kağıthane Street in Teşvikiye Quarter in Beşiktaş.-1982-07-19
AIHPRBECH102099.jpg.jpgBeşiktaş, Kaptan İbrahim Ağa Mahallesi, Küçük (...) Sokak'taki 17 numaralı hanenin 1300 h./1885 tarihli nüfus sayımına ait atik defteri transkripsiyon formu - Transcription form from the 1300 AH (1885 AD) census, reproduced from the Defter-i Atik (Old Register): House no: 17, Küçük (...) Street in Kaptan İbrahim Ağa Quarter in Beşiktaş.-1982-07-26
301-309 / 309

Discover

Issue Date