1-10 / 75
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMHZDOC007.jpg.jpg
Kandiye şehrinin Yeni Cami-i Şerifi Mahallesi’nde oturan Kahveci Ahmed Ağa’nın bir mülk satın aldığını gösteren mübayaa hüccetidir. Sözleşme imzalanırken Arif Babazade, Hasan Baba Katnos ve Ali Hacı Efendi şahid olarak bulunmuşlardır.-1893-04-19
AFMHZDOC018.jpg.jpg
Hatz Asan Yiouspasiakis from one part, and Antonios Sellamnianakis and Konstantinos Trigonakis from other part, divide in half land piece situated at the Topaltı Periphery of Iraklio of a width of 12 moutzouria and estimated of price of 800 golden drachmes.-1903-09-16
AFMHZDOC009.jpg.jpg
Girit vilayetinde imzalanmış Kandiye şehrinde İsmail Ağa Kapotaki Bin Hüdai’nin biraderi Mustafa Ağa Hendinaki Bin Hüdai’den gayr-ı menkul satın aldığını belgeleyen emval-i gayr-ı menkule mübayaa hücceti.-1894-10-13
AFMHZDOC002.jpg.jpgGirit vilayetine bağlı Kandiye şehrinde oturan İsmail Ağa’nın aynı şehirde gayr-ı menkuller aldığını gösteren sözleşmedir.-1886-01-20
AFMHZDOC033.jpg.jpg
Samie Mavropoula, daughter of Ismail, sells to Mustafa Hudaydakis a house situated at the neighbourhood Balta Tzami of Iraklion for the price of 820 drachmes.-1914-07-22
AFMHZDOC006.jpg.jpgHüdaizade Molla Mustafa’nın Girit’in Kandiye şehrinde gayr-ı menkul satın aldığını belgeleyen gayr-ı menkül bey ve şira hücceti.-1893-01-16
AFMHZDOC042001.jpg.jpg
Mehmet Hudaydakis, son of the deceased Mustafa Aga, and his sister, Yadikiar represented by the supervisor of her property, Halil Yunusakis, divide the property of a total value of 150, 000 drachmes inherited by their deceased father.-1920-02-04
AFMHZDOC054.jpg.jpg
The public custody office of Iraklio verifies that the following real estates are under the full ownership of Mehmet Hudaydakis, son of Mustafa.-1925-06-09
AFMHZDOC039.jpg.jpg
Muslim Council of Elders of Iraklion approves decision of the relatives council of orphans Mehmet and Yandikiar Hudaydaki.-1917-10-21
AFMHZDOC055.jpg.jpgMehmed Hüdaizade’ye ait Kandiye’deki bir takım gayr-ı menkulun cinsini, tapu senedi kıymetini gösteren beyannamedir.-1925-11-25
1-10 / 75

Discover

Issue Date