1-10 / 13
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMHZDOC007.jpg.jpg
Kandiye şehrinin Yeni Cami-i Şerifi Mahallesi’nde oturan Kahveci Ahmed Ağa’nın bir mülk satın aldığını gösteren mübayaa hüccetidir. Sözleşme imzalanırken Arif Babazade, Hasan Baba Katnos ve Ali Hacı Efendi şahid olarak bulunmuşlardır.-1893-04-19
AFMHZDOC009.jpg.jpg
Girit vilayetinde imzalanmış Kandiye şehrinde İsmail Ağa Kapotaki Bin Hüdai’nin biraderi Mustafa Ağa Hendinaki Bin Hüdai’den gayr-ı menkul satın aldığını belgeleyen emval-i gayr-ı menkule mübayaa hücceti.-1894-10-13
AFMHZDOC002.jpg.jpgGirit vilayetine bağlı Kandiye şehrinde oturan İsmail Ağa’nın aynı şehirde gayr-ı menkuller aldığını gösteren sözleşmedir.-1886-01-20
AFMHZDOC006.jpg.jpgHüdaizade Molla Mustafa’nın Girit’in Kandiye şehrinde gayr-ı menkul satın aldığını belgeleyen gayr-ı menkül bey ve şira hücceti.-1893-01-16
AFMHZDOC004.jpg.jpg
Mustafa Hüdaizade’nin Girit’in Kandiye şehrindeki Sivri Çeşme Çarşısı’nda bulunan dükkanının borcu nedeniyle Panyutaki Dahanı Mustafa Ağa’ya devrini konu alan mahkeme ilamıdır. Davaya hümaylaki Haydar Bin Ahmed kefil olarak katılmıştır. 5 Kanun-i Sani 1892]-1892-01-05
AFMHZDOC001.jpg.jpg
Molla İsmail Bin Hendeki'ye Girit’in Kandiye şehrindeki bir konağın bırakılmasını konu alan mukaveledir.-1809-10-03
AFMHZDOC008.jpg.jpg
Kandiye’de kasap esnaftan İbrahim bin Arife kayınpederi tarafından ev ve bir miktar para hibe edildiğini belgeleyen bey ve sirâ- i hibe-i ittihab hüccetidir-1893-09-18
AFMHZDOC005.jpg.jpgSivri Çeşme Çarşısı’nda, Hüdayedaki (Hüdayizade) Mustafa Ağa zimmetinde bulunan dükkanın hisselerinin borç nedeniyle rehin alındığını gösteren rehin hülasasıdır.-1892-01-05
AFMHZDOC013.jpg.jpg
Hatzi Isouf Kalathakis, inhabitant of the village Petrokefalo of province of Malevizi, and Musta Agas Hudaydakis, inhabitant of Iraklio, arrange that the latter will cultivate the lands of the former situated in the vicinity of the aforementioned village.-1899-10-24
AFMHZDOC012.jpg.jpg
Serif Aga Omerbabadakis, acting as proxy of his daughter, Meleki, states that he will raise no legal pursuit, nor demand compensation or alimony expenses in case of pregnancy and childs birth, from the seducer of his daughter Meleki, Mustafa Hudaydaki.-1899-05-09
1-10 / 13
  • 1
  • 2

Discover

Type
Issue Date