51-60 / 218
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMEVDOC063.jpg.jpgMedine-i İzmir’den Evliyazade Meryem Hanım’a gönderilmiş mektup zarfı.--
AFMEVRE001001.jpg.jpg
Alınan inşaat malzemelerinin, camii masarıfatının, inşaatta çalışan işçilere verilen yevmiyeler ile Hisar Camii Şerifi önündeki dükkanların yevmiyelerininin (ayrıca dükkanların masraflarının) tutulduğu hesap defteri.-1846; 1849
AFMEVDOC213.jpg.jpg1279 senesinde Zilhicce, Muharrem, Safer, Rebiül Ahir, Rebiül Evvel aylarında yapılan harcamaların tutulduğu hesap pusulası.-1862
AFMEVDOC209.jpg.jpg
Emanet gelen paralar ve duvarcı, ustabaşı gibi işçilere ödenen paraların hesaplandığı hesap pusulası.--
AFMEVDOC071.jpg.jpg
İzmir’de Çurak Kapısı Mahallesi’nde bulunan bir hanenin sahibi olan Anyoncu Adam’dan Ebutzade Rıza Efendi’ye intikal ettiğini bildiren ve evin icare durumu hakkında bilgi veren dilekçe.-1910-12-23
AFMEVDOC062.jpg.jpgBoğaz Muhafızı Salih Paşa’nın mütaalat hazinesinin aidatından bir mikdarın tenzilini arz eden Abduhu Ali tarafından gönderilen mektup.-1832-09-11
AFMEVDOC052.jpg.jpg
Hacı Mehmed ve Şabanzade Mehmed arasındaki satış sözleşmesi. Torbacı Karyesi’nde Emmioğlu Derunu’nda Mehmed nam kimsenin bir kıta tarlasını Hacı Şabanzade Hacı Mehmed’e bey olduğunun yazıldığı huruftur.--
AFMEVDOC053.jpg.jpg
Dersaadet’te Şeyh İbrahim Ağa dairesinde misafir olan İzmirli Evliyazade Mehmed Efendi hazretlerine validesi ve Ahmed Efendi tarafından gönderilen mektup.-1856-07-01
AFMEVDOC048.jpg.jpg
İzmir’de Kızlarağası Hanı’nda Evliyazade Mehmed Efendi’ye gönderilen mektup.-1850-03-15
AFMEVDOC050.jpg.jpg
İzmir'de Evliyazade Mehmed Bey’e Ahmed Bey tarafından gönderilen mektup.-1856-07-06
51-60 / 218

Discover

Type
Issue Date