Drama Göçmenleri
Mübadele’de Drama’dan göç eden Müslümanların gayrimenkullerine dair 1879-1928 yıllarına tarihlenen yazışma, ilmühaber ve çeşitli belgelerini içerir.
Keşfet
Tür
Yayın Tarihi
Araştır