1-10 / 126
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
AFMEDDOC007.jpg.jpgDrama'nın Derviş Bali Mahallesi’nde müteveffa Ahmed Bin Celal Bey’in verasetine açıklık getiren Drama'nın Cemaat-i İslamiye Reisi imzalı, comission mixte mühürlü ilm-i haberdir.-1904-10-18
AFMEDDOC033001.jpg.jpg
Summon from the Tax Bureau to Ahmet and Sakit, sons of Celal Bey, land owners, for the submission of an economic statement concerning the sale of his real estate property situated at Plenni Etri (?) In Drama (?).-1922-12-20
AFMEDDOC034.jpg.jpg
Summon from the Tax Bureau of Drama to Ahmet and Sait, sons of Celal Bey, land owners, for the submission of an economic statement concerning the sale of his real estate property situated at Plenni Etri (?) In Drama (?).-1922-12-20
AFMEDDOC018001.jpg.jpg
Selanik vilayetinin Drama kazasında sakin Kamil Bey’in kızı ve Celal Bey’in zevcesi Ulviye Hanım’ın mübadele nedeniyle terk ettiği gayr-ı menkulun bedelini gösteren beyannamedir.-1918-12-28
AFMEDDOC004.jpg.jpg
Hacı Ahmed Beyzade Cemal Bey’in Drama'da 33 dönüm tarlası olduğunu belgeleyen, Sultan Süleyman Han Vakfı’nda hazırlanmış vakıf senedidir.-1879-07-30
AFMEDDOC008.jpg.jpg
Attestation document issued by the Translation Office of Drama concerning the verification of ownership of vakf land from Haci Ahmet Beyzade Celal Bey.-1914-11-19
AFMEDDOC015.jpg.jpgReceipt for the payment of the municipal tax from Theodoros Koemtzis. The tax refers to the renting of land belonging to The Municipality of Drama. The amount paid is 653, 40 drachmes.-1916-03-25
AFMEDDOC014.jpg.jpg
Receipt for the payment of the municipal tax from Theodoros Koemtzis. The tax refers to the renting of a Chiftlik in the Village Sedendriki. The amount paid is 810 drachmes.-1915-12-17
AFMEDDOC005.jpg.jpg
Dramalı Hacı Ahmed Bey’e ait gayr-ı menkullerin tapu kayıtları.-1903-07-08
AFMEDDOC112.jpg.jpgAttestation document issued by the Translation Office of Drama concerning the verification of perpetual holding of a piece of land of vakf status from Refika Hanum daughter of Hacı Ahmet according to the act contained in the page No 33 of the book No 15 B-1924-01-03
1-10 / 126

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi