Burhan Ulutan
Maliye Bakanlığı müfettişliğinin ardından 1950’lerde Hazine'ye sırasıyla genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak atanan, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin başkanı ve Etibank'ın genel müdürü olarak görev yapan Burhan Ulutan (1915-2003), 1960 darbesi sonrası tutuklanmış ve Yassıada'ya gönderilmiştir. Hapisten çıktıktan sonra devlet maliyesi, proje idaresi, ekonomi tarihi ve ekonomik gelişim politikası üzerine çeşitli üniversitelerde ders veren Ulutan’ın arşivi, çoğunlukla taslaklarını ve yayımlanmış yazılarını içerir. Kitapları SALT Araştırma'da mevcuttur.