1-20 / 183
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCODTUD1686.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Kütüphane Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Central Library Construction Project / A Blok rezerv ve B Blok çatı meyil planları ve oluk detayları - Block A, plan of reserve section, Block B, plans of roof slope and details of waterspout, s:1/100, 1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1685.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Kütüphane Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Central Library Construction Project / Rezerv kısmı galeri katı, B Blok normal kat planı, A Blok çatı planı, alüminyum köşelikli kolon ve süpürgelik detayı - Plans of atrium of reserve section, Block B main floor, Block A roof and details of beam and baseboard, s:1/100, 1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1511.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane İlave Blok Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Library Additional Block Construction Project / Sac Kasa Detayları SK6', SK6''' - Details of Metal Frame SK6', SK6''', s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1479.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane İlave Blok Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Library Additional Block Construction Project / Demir Pencere ve Kapı Detayları 11, 11', 12 - Details of Iron Window and Door, 11, 11', 12, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD0037.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane - Middle East Technical University Campus Library / Kitaplık servis girişi boy kesiti 1/20, kitaplık servis girişi en kesiti 1/20, genel sistem detayı 1/50 - Library service entrance longitudinal section 1/20, library service entrance transversal section 1/20, general system detail 1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD0069.jpg.jpg
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphane Binası Ek Bloku - Middle East Technical University Central Library Building Additional BlockMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1972-01
TABCODTUD1712.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Kütüphane Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Central Library Construction Project / P24, P25, P26 pencereleri sistem detayları - System details of windows P24, P25, P26, s:1/10Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1694.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Kütüphane Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Central Library Construction Project / Derslik ve havuz detayları - Details of classroom and pool, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1679.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Kütüphane Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Central Library Construction Project / Mahal Listesi ve Duvar Tipleri - List of Spaces and Materials, Types of wallsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1662.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Kütüphane Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University, Central Library Construction Project / P6, P7 Pencereleri plan, kesit, görünüş - Plans, sections and elevations of Windows P6, P7, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1520.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane İlave Blok Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Library Additional Block Construction Project / Sac Kasa Detayları SK25, SK25' - Details of Metal Frame SK25, SK25', s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1490.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane İlave Blok Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Library Additional Block Construction Project / Demir Pencere ve Kapı Detayı 36 - Detail of Iron Window and Door, 36, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1482.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane İlave Blok Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Library Additional Block Construction Project / Demir Pencere ve Kapı Detayları 17, 18 - Details of Iron Window and Door, 17, 18, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1481.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane İlave Blok Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Library Additional Block Construction Project / Demir Pencere ve Kapı Detayları 15, 15', 16, 16' - Details of Iron Window and Door, 15, 15', 16, 16', s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1477.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphane İlave Blok Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Library Additional Block Construction Project / Demir Pencere ve Kapı Detayları 3, 4, 3', 4' - Details of Iron Window and Door, 3, 4, 3', 4', s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1142.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Kütüphane - Middle East Technical University Central Library / Mimari Avan Proje Pafta Listesi - Drawing List of Architectural Design ProjectMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1141.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Kütüphane Mimari Avan Projesi - Middle East Technical University Central Library Design Project / Alt Zemin Kat Planı, I-I Kesiti, Ground Floor Plan, Section I-I, 1/200Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1139.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Kütüphane Mimari Avan Projesi - Middle East Technical University Central Library Design Project / 2. ve 3. Kat Planları, III-III Kesiti, C-C Güney ve D-D Kuzey Görünüşleri - 2nd and 3rd Floor Plans, III-III Section, C-C South and D-D North Elevation, 1/200Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD1125.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Kütüphane Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Central Library Construction Project / Sirkülasyon Bankosu ve Detayları - Circulation Desk and Details, 1/10, 1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD0080.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphane Binası Ek Bloku - Middle East Technical University Central Library Building Additional Block / Kontrol kapısı ve detayları - Door of the control room and its details, 1/20, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1971-05-05
1-20 / 183
Discover
Type
Issue Date
Browse