Ankara-Sivas Demir yolu Hattı'nın resmî açılışı ve inşa edilmekte olan diğer demir yolu hatlarıyla ilgili fotoğraf albümü - Photograph album of the official opening of Sivas Railway and other railway lines' being built
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFDIVHAL001001.jpg1.15 MBJPEG
AFDIVHAL001002.jpg1.17 MBJPEG
AFDIVHAL001003.jpg1.5 MBJPEG
AFDIVHAL001004.jpg1.07 MBJPEG
AFDIVHAL001005.jpg1.38 MBJPEG
AFDIVHAL001006.jpg1.38 MBJPEG
AFDIVHAL001007.jpg1.35 MBJPEG
AFDIVHAL001008.jpg1.36 MBJPEG
AFDIVHAL001009.jpg1.22 MBJPEG
AFDIVHAL001010.jpg1.14 MBJPEG
AFDIVHAL001011.jpg1.16 MBJPEG
AFDIVHAL001012.jpg1.3 MBJPEG
AFDIVHAL001013.jpg1.28 MBJPEG
AFDIVHAL001014.jpg1.33 MBJPEG
AFDIVHAL001015.jpg1.47 MBJPEG
AFDIVHAL001016.jpg1.46 MBJPEG
AFDIVHAL001017.jpg1.42 MBJPEG
AFDIVHAL001018.jpg1.49 MBJPEG
AFDIVHAL001019.jpg1.34 MBJPEG
AFDIVHAL001020.jpg1.18 MBJPEG
AFDIVHAL001021.jpg1.18 MBJPEG
AFDIVHAL001022.jpg1.15 MBJPEG
AFDIVHAL001023.jpg1.21 MBJPEG
AFDIVHAL001024.jpg1.47 MBJPEG
AFDIVHAL001025.jpg1.32 MBJPEG
AFDIVHAL001026.jpg1.41 MBJPEG
AFDIVHAL001027.jpg1.15 MBJPEG
AFDIVHAL001028.jpg1.19 MBJPEG
AFDIVHAL001029.jpg1.23 MBJPEG
AFDIVHAL001030.jpg1.13 MBJPEG
AFDIVHAL001031.jpg1.6 MBJPEG
AFDIVHAL001032.jpg1.31 MBJPEG
AFDIVHAL001033.jpg1.31 MBJPEG
AFDIVHAL001034.jpg1.33 MBJPEG
AFDIVHAL001035.jpg1.88 MBJPEG
AFDIVHAL001036.jpg1.39 MBJPEG
AFDIVHAL001037.jpg1.27 MBJPEG
AFDIVHAL001038.jpg1.46 MBJPEG
AFDIVHAL001039.jpg1.63 MBJPEG
AFDIVHAL001040.jpg1.25 MBJPEG
AFDIVHAL001041.jpg1.22 MBJPEG
AFDIVHAL001042.jpg1.41 MBJPEG
AFDIVHAL001043.jpg1.4 MBJPEG
AFDIVHAL001044.jpg1.38 MBJPEG
AFDIVHAL001045.jpg1.39 MBJPEG
AFDIVHAL001046.jpg1.27 MBJPEG
AFDIVHAL001047.jpg1.45 MBJPEG
AFDIVHAL001048.jpg1.25 MBJPEG
AFDIVHAL001049.jpg1.11 MBJPEG
AFDIVHAL001050.jpg1.46 MBJPEG
AFDIVHAL001051.jpg1.55 MBJPEG
AFDIVHAL001052.jpg1.47 MBJPEG
AFDIVHAL001053.jpg1.23 MBJPEG
AFDIVHAL001054.jpg1.67 MBJPEG
AFDIVHAL001055.jpg1.27 MBJPEG
AFDIVHAL001056.jpg1.31 MBJPEG
AFDIVHAL001057.jpg1.14 MBJPEG
AFDIVHAL001058.jpg1.32 MBJPEG
AFDIVHAL001059.jpg1.51 MBJPEG
AFDIVHAL001060.jpg1.69 MBJPEG
AFDIVHAL001061.jpg1.37 MBJPEG
AFDIVHAL001062.jpg1.13 MBJPEG
AFDIVHAL001063.jpg1.26 MBJPEG
AFDIVHAL001064.jpg1.28 MBJPEG
AFDIVHAL001065.jpg1.28 MBJPEG
AFDIVHAL001066.jpg1.37 MBJPEG
AFDIVHAL001067.jpg1.33 MBJPEG
AFDIVHAL001068.jpg1.23 MBJPEG
AFDIVHAL001069.jpg1.32 MBJPEG
AFDIVHAL001070.jpg1.26 MBJPEG
AFDIVHAL001071.jpg1.43 MBJPEG
AFDIVHAL001072.jpg1.34 MBJPEG
AFDIVHAL001073.jpg1.5 MBJPEG
AFDIVHAL001074.jpg1.53 MBJPEG
AFDIVHAL001075.jpg1.41 MBJPEG
AFDIVHAL001076.jpg1.26 MBJPEG
AFDIVHAL001077.jpg1.29 MBJPEG
AFDIVHAL001078.jpg1.24 MBJPEG
AFDIVHAL001079.jpg1.53 MBJPEG
AFDIVHAL001080.jpg1.42 MBJPEG
AFDIVHAL001081.jpg1.43 MBJPEG
AFDIVHAL001082.jpg1.52 MBJPEG
AFDIVHAL001083.jpg1.5 MBJPEG
AFDIVHAL001084.jpg1.48 MBJPEG
AFDIVHAL001085.jpg1.52 MBJPEG
AFDIVHAL001086.jpg1.44 MBJPEG
AFDIVHAL001087.jpg1.48 MBJPEG
AFDIVHAL001088.jpg1.48 MBJPEG
AFDIVHAL001089.jpg1.3 MBJPEG
AFDIVHAL001090.jpg2.59 MBJPEG
Başlık
Ankara-Sivas Demir yolu Hattı'nın resmî açılışı ve inşa edilmekte olan diğer demir yolu hatlarıyla ilgili fotoğraf albümü - Photograph album of the official opening of Sivas Railway and other railway lines' being built
Yazar/Üreten
Fotoğraf - Photograph: Ferit İbrahim
Yayıncı
Fotoğraf, Sinema Atelyesi ve Fantezi Matbaası, İstanbul Beyoğlu, İstiklal Caddesi, N. 48
Tanım
AHSIVAL001001 - AHSIVAL001003, AHSIVAL001007, AHSIVAL001008, AHSIVAL001010 - AHSIVAL001014, AHSIVAL001016, AHSIVAL001017: Sivas Demir Yolu açılış töreni - Sivas Railway opening ceramony. AHSIVAL001004: İsmet İnönü halkı selamlarken - İsmet İnönu greets the people. AHSIVAL001005, AHSIVAL001006, AHSIVAL001009: İsmet İnönü konuşma yaparken - İsmet İnönü makes speech. AHSIVAL001015: İsmet İnönü açılışta kurdele keserken - İsmet İnönü cutting the ribbon at the opening. AHSIVAL001018, AHSIVAL001019, AHSIVAL001021, AHSIVAL001022: Demiryolu çalışmaları - Railways works. AHSIVAL001023: Amasya Tren İstasyonu - Amasya Train Station. AHSIVAL001024, AHSIVAL001025, : Amasya'nın genel görünümü - General view of Amasya. AHSIVAL001026: Kızılırmak - Kızılırmak River. AHSIVAL001027: Amasya'da bir demiryolu tüneli - A railway tunel in Amasya. AHSIVAL001028: Bayezid Külliyesi - Bayezid Complex. AHSIVAL001029: Divriği'nde taş demir yolu köprüsü - Stone railway bridge in Divriği. AHSIVAL001036, AHSIVAL001037: Amasya Kızoğlu Tren İstasyonu - Kızoğlu Train Station in Amasya. AHSIVAL001050 - AHSIVAL001053: Zonguldak.
Not
Son sayfa - Last page: "D.D.Yolları Müdiriumumisi Haşim Beyefendiye Sıvas hattının resmiküşadında ve yeni inşa edilmekte bulunan hatların sinefilmlerini aldıgım sırada çektigim fotoların albümü emeklerinizin bir hatırası olmak üzere kabulü recasiyla takdim kılınmıştır."
Yayın Tarihi
1930-08-30
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/13856
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21-13,5 cm, Baskı, Siyah Beyaz - Printing, Black&White
Doküman Sayısı
90
Kod
AFDIVHAL001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.