La Gazette Financière de l'Empire Ottoman. Organe financier, commercial et industriel.
Files
File Description SizeFormat 
PFGFN9100104001 (1910-01-04).jpgdc:date: 1910-01-04, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.95 MBJPEG
PFGFN9100104002.jpg2.74 MBJPEG
PFGFN9100104003.jpg3.27 MBJPEG
PFGFN9100104004.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9100104005.jpg3.18 MBJPEG
PFGFN9100104006.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100104007.jpg3.35 MBJPEG
PFGFN9100104008.jpg2.73 MBJPEG
PFGFN9100111001 (1910-01-11).jpgdc:date: 1910-01-11, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.84 MBJPEG
PFGFN9100111002.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100111003.jpg3.15 MBJPEG
PFGFN9100111004.jpg3.44 MBJPEG
PFGFN9100111005.jpg3 MBJPEG
PFGFN9100111006.jpg2.65 MBJPEG
PFGFN9100111007.jpg3.14 MBJPEG
PFGFN9100111008.jpg3.1 MBJPEG
PFGFN9100118001 (1910-01-18).jpgdc:date: 1910-01-18, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.96 MBJPEG
PFGFN9100118002.jpg2.73 MBJPEG
PFGFN9100118003.jpg2.62 MBJPEG
PFGFN9100118004.jpg2.69 MBJPEG
PFGFN9100118005.jpg3.07 MBJPEG
PFGFN9100118006.jpg3.06 MBJPEG
PFGFN9100118007.jpg3.04 MBJPEG
PFGFN9100118008.jpg2.68 MBJPEG
PFGFN9100125001 (1910-01-25).jpgdc:date: 1910-01-25, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.93 MBJPEG
PFGFN9100125002.jpg3.22 MBJPEG
PFGFN9100125003.jpg2.79 MBJPEG
PFGFN9100125004.jpg3.31 MBJPEG
PFGFN9100125005.jpg3.11 MBJPEG
PFGFN9100125006.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100125007.jpg2.83 MBJPEG
PFGFN9100125008.jpg3.25 MBJPEG
PFGFN9100201001 (1910-02-01).jpgdc:date: 1910-02-01, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.77 MBJPEG
PFGFN9100201002.jpg3.03 MBJPEG
PFGFN9100201003.jpg2.73 MBJPEG
PFGFN9100201004.jpg2.74 MBJPEG
PFGFN9100201005.jpg2.7 MBJPEG
PFGFN9100201006.jpg2.67 MBJPEG
PFGFN9100201007.jpg2.87 MBJPEG
PFGFN9100201008.jpg2.7 MBJPEG
PFGFN9100208001 (1910-02-08).jpgdc:date: 1910-02-08, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.06 MBJPEG
PFGFN9100208002.jpg3.35 MBJPEG
PFGFN9100208003.jpg2.89 MBJPEG
PFGFN9100208004.jpg3.5 MBJPEG
PFGFN9100208005.jpg3.4 MBJPEG
PFGFN9100208006.jpg3.48 MBJPEG
PFGFN9100208007.jpg3.46 MBJPEG
PFGFN9100208008.jpg3.09 MBJPEG
PFGFN9100215001 (1910-02-15).jpgdc:date: 1910-02-15, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.12 MBJPEG
PFGFN9100215002.jpg2.92 MBJPEG
PFGFN9100215003.jpg3.32 MBJPEG
PFGFN9100215004.jpg3.24 MBJPEG
PFGFN9100215005.jpg2.83 MBJPEG
PFGFN9100215006.jpg3.39 MBJPEG
PFGFN9100215007.jpg3 MBJPEG
PFGFN9100215008.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9100222001 (1910-02-22).jpgdc:date: 1910-02-22, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.63 MBJPEG
PFGFN9100222002.jpg2.88 MBJPEG
PFGFN9100222003.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9100222004.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9100222005.jpg3.37 MBJPEG
PFGFN9100222006.jpg2.81 MBJPEG
PFGFN9100222007.jpg2.86 MBJPEG
PFGFN9100222008.jpg2.7 MBJPEG
PFGFN9100301001 (1910-03-01).jpgdc:date: 1910-03-01, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.91 MBJPEG
PFGFN9100301002.jpg3.29 MBJPEG
PFGFN9100301003.jpg3.49 MBJPEG
PFGFN9100301004.jpg3.26 MBJPEG
PFGFN9100301005.jpg2.74 MBJPEG
PFGFN9100301006.jpg3.08 MBJPEG
PFGFN9100301007.jpg2.81 MBJPEG
PFGFN9100301008.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100308001 (1910-03-08).jpgdc:date: 1910-03-08, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.75 MBJPEG
PFGFN9100308002.jpg2.9 MBJPEG
PFGFN9100308003.jpg2.83 MBJPEG
PFGFN9100308004.jpg2.86 MBJPEG
PFGFN9100308005.jpg2.75 MBJPEG
PFGFN9100308006.jpg3.28 MBJPEG
PFGFN9100308007.jpg3.34 MBJPEG
PFGFN9100308008.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100315001 (1910-03-15).jpgdc:date: 1910-03-15, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.84 MBJPEG
PFGFN9100315002.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9100315003.jpg3.18 MBJPEG
PFGFN9100315004.jpg2.88 MBJPEG
PFGFN9100315005.jpg2.83 MBJPEG
PFGFN9100315006.jpg2.63 MBJPEG
PFGFN9100315007.jpg2.79 MBJPEG
PFGFN9100315008.jpg2.75 MBJPEG
PFGFN9100322001 (1910-03-22).jpgdc:date: 1910-03-22, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.29 MBJPEG
PFGFN9100322002.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9100322003.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100322004.jpg2.69 MBJPEG
PFGFN9100322005.jpg3.19 MBJPEG
PFGFN9100322006.jpg2.8 MBJPEG
PFGFN9100322007.jpg3.71 MBJPEG
PFGFN9100322008.jpg3.14 MBJPEG
PFGFN9100330001 (1910-03-30).jpgdc:date: 1910-03-30, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.7 MBJPEG
PFGFN9100330002.jpg2.99 MBJPEG
PFGFN9100330003.jpg3.18 MBJPEG
PFGFN9100330004.jpg3.29 MBJPEG
PFGFN9100330005.jpg3.54 MBJPEG
PFGFN9100330006.jpg3.41 MBJPEG
PFGFN9100330007.jpg4.19 MBJPEG
PFGFN9100330008.jpg3.66 MBJPEG
PFGFN9100405001 (1910-04-05).jpgdc:date: 1910-04-05, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.86 MBJPEG
PFGFN9100405002.jpg4.06 MBJPEG
PFGFN9100405003.jpg3.73 MBJPEG
PFGFN9100405004.jpg3.61 MBJPEG
PFGFN9100405005.jpg3.74 MBJPEG
PFGFN9100405006.jpg3.18 MBJPEG
PFGFN9100405007.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9100405008.jpg3.52 MBJPEG
PFGFN9100412001 (1910-04-12).jpgdc:date: 1910-04-12, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.23 MBJPEG
PFGFN9100412002.jpg3.41 MBJPEG
PFGFN9100412003.jpg3.82 MBJPEG
PFGFN9100412004.jpg3.38 MBJPEG
PFGFN9100412005.jpg3.26 MBJPEG
PFGFN9100412006.jpg3.62 MBJPEG
PFGFN9100412007.jpg3.45 MBJPEG
PFGFN9100412008.jpg4.03 MBJPEG
PFGFN9100419001 (1910-04-19).jpgdc:date: 1910-04-19, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.96 MBJPEG
PFGFN9100419002.jpg3 MBJPEG
PFGFN9100419003.jpg3.1 MBJPEG
PFGFN9100419004.jpg3.54 MBJPEG
PFGFN9100419005.jpg3.19 MBJPEG
PFGFN9100419006.jpg3.31 MBJPEG
PFGFN9100419007.jpg3.04 MBJPEG
PFGFN9100419008.jpg3.59 MBJPEG
PFGFN9100426001 (1910-04-26).jpgdc:date: 1910-04-26, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.27 MBJPEG
PFGFN9100426002.jpg4.14 MBJPEG
PFGFN9100426003.jpg3.1 MBJPEG
PFGFN9100426004.jpg3.63 MBJPEG
PFGFN9100426005.jpg3.23 MBJPEG
PFGFN9100426006.jpg3.65 MBJPEG
PFGFN9100426007.jpg3.46 MBJPEG
PFGFN9100426008.jpg3.59 MBJPEG
PFGFN9100503001 (1910-05-03).jpgdc:date: 1910-05-03, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.05 MBJPEG
PFGFN9100503002.jpg3.19 MBJPEG
PFGFN9100503003.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100503004.jpg3.54 MBJPEG
PFGFN9100503005.jpg3.05 MBJPEG
PFGFN9100503006.jpg3.42 MBJPEG
PFGFN9100503007.jpg3.18 MBJPEG
PFGFN9100503008.jpg3.55 MBJPEG
PFGFN9100510001 (1910-05-10).jpgdc:date: 1910-05-10, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.04 MBJPEG
PFGFN9100510002.jpg3.38 MBJPEG
PFGFN9100510003.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100510004.jpg3.92 MBJPEG
PFGFN9100510005.jpg3.41 MBJPEG
PFGFN9100510006.jpg3.45 MBJPEG
PFGFN9100510007.jpg3.67 MBJPEG
PFGFN9100510008.jpg3.55 MBJPEG
PFGFN9100517001 (1910-05-17).jpgdc:date: 1910-05-17, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.98 MBJPEG
PFGFN9100517002.jpg3.17 MBJPEG
PFGFN9100517003.jpg3.18 MBJPEG
PFGFN9100517004.jpg3.38 MBJPEG
PFGFN9100517005.jpg3.06 MBJPEG
PFGFN9100517006.jpg3.08 MBJPEG
PFGFN9100517007.jpg3.09 MBJPEG
PFGFN9100517008.jpg3.24 MBJPEG
PFGFN9100524001 (1910-05-24).jpgdc:date: 1910-05-24, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.89 MBJPEG
PFGFN9100524002.jpg3.39 MBJPEG
PFGFN9100524003.jpg3.2 MBJPEG
PFGFN9100524004.jpg3.12 MBJPEG
PFGFN9100524005.jpg3.12 MBJPEG
PFGFN9100524006.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100524007.jpg3.05 MBJPEG
PFGFN9100524008.jpg3.71 MBJPEG
PFGFN9100531001 (1910-05-31).jpgdc:date: 1910-05-31, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.89 MBJPEG
PFGFN9100531002.jpg3.39 MBJPEG
PFGFN9100531003.jpg3.68 MBJPEG
PFGFN9100531004.jpg3.34 MBJPEG
PFGFN9100531005.jpg3.12 MBJPEG
PFGFN9100531006.jpg3.09 MBJPEG
PFGFN9100531007.jpg3.12 MBJPEG
PFGFN9100531008.jpg3.31 MBJPEG
PFGFN9100607001 (1910-06-07).jpgdc:date: 1910-06-07, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.21 MBJPEG
PFGFN9100607002.jpg3.12 MBJPEG
PFGFN9100607003.jpg3.1 MBJPEG
PFGFN9100607004.jpg3.04 MBJPEG
PFGFN9100607005.jpg3.12 MBJPEG
PFGFN9100607006.jpg3.63 MBJPEG
PFGFN9100607007.jpg3.46 MBJPEG
PFGFN9100607008.jpg3.37 MBJPEG
PFGFN9100614001 (1910-06-14).jpgdc:date: 1910-06-14, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.89 MBJPEG
PFGFN9100614002.jpg3.07 MBJPEG
PFGFN9100614003.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100614004.jpg3.5 MBJPEG
PFGFN9100614005.jpg3.49 MBJPEG
PFGFN9100614006.jpg3.12 MBJPEG
PFGFN9100614007.jpg3.25 MBJPEG
PFGFN9100614008.jpg3.96 MBJPEG
PFGFN9100621001 (1910-06-21).jpgdc:date: 1910-06-21, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.09 MBJPEG
PFGFN9100621002.jpg3.66 MBJPEG
PFGFN9100621003.jpg3.06 MBJPEG
PFGFN9100621004.jpg3.32 MBJPEG
PFGFN9100621005.jpg3.18 MBJPEG
PFGFN9100621006.jpg3.49 MBJPEG
PFGFN9100621007.jpg3.52 MBJPEG
PFGFN9100621008.jpg3.43 MBJPEG
PFGFN9100628001 (1910-06-28).jpgdc:date: 1910-06-28, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.55 MBJPEG
PFGFN9100628002.jpg3.29 MBJPEG
PFGFN9100628003.jpg3.29 MBJPEG
PFGFN9100628004.jpg3.67 MBJPEG
PFGFN9100628005.jpg3.25 MBJPEG
PFGFN9100628006.jpg3.56 MBJPEG
PFGFN9100628007.jpg3.44 MBJPEG
PFGFN9100628008.jpg3.66 MBJPEG
PFGFN9100705001 (1910-07-05).jpgdc:date: 1910-07-05, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.54 MBJPEG
PFGFN9100705002.jpg3.37 MBJPEG
PFGFN9100705003.jpg3.24 MBJPEG
PFGFN9100705004.jpg3.2 MBJPEG
PFGFN9100705005.jpg3.05 MBJPEG
PFGFN9100705006.jpg3.25 MBJPEG
PFGFN9100705007.jpg3.16 MBJPEG
PFGFN9100705008.jpg3.14 MBJPEG
PFGFN9100712001 (1910-07-12).jpgdc:date: 1910-07-12, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.29 MBJPEG
PFGFN9100712002.jpg3.26 MBJPEG
PFGFN9100712003.jpg3.11 MBJPEG
PFGFN9100712004.jpg3.18 MBJPEG
PFGFN9100712005.jpg3.11 MBJPEG
PFGFN9100712006.jpg3.1 MBJPEG
PFGFN9100712007.jpg3.53 MBJPEG
PFGFN9100712008.jpg3.03 MBJPEG
PFGFN9100719001 (1910-07-19).jpgdc:date: 1910-07-19, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.96 MBJPEG
PFGFN9100719002.jpg3.33 MBJPEG
PFGFN9100719003.jpg3.11 MBJPEG
PFGFN9100719004.jpg3.42 MBJPEG
PFGFN9100719005.jpg3.41 MBJPEG
PFGFN9100719006.jpg3.38 MBJPEG
PFGFN9100719007.jpg3.22 MBJPEG
PFGFN9100719008.jpg3.11 MBJPEG
PFGFN9100726001 (1910-07-26).jpgdc:date: 1910-07-26, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.14 MBJPEG
PFGFN9100726002.jpg3.52 MBJPEG
PFGFN9100726003.jpg3.78 MBJPEG
PFGFN9100726004.jpg3.36 MBJPEG
PFGFN9100726005.jpg3.03 MBJPEG
PFGFN9100726006.jpg3.18 MBJPEG
PFGFN9100726007.jpg3.08 MBJPEG
PFGFN9100726008.jpg3.12 MBJPEG
PFGFN9100802001 (1910-08-02).jpgdc:date: 1910-08-02, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.22 MBJPEG
PFGFN9100802002.jpg3.72 MBJPEG
PFGFN9100802003.jpg3.3 MBJPEG
PFGFN9100802004.jpg3.77 MBJPEG
PFGFN9100802005.jpg3.09 MBJPEG
PFGFN9100802006.jpg3.17 MBJPEG
PFGFN9100802007.jpg3.22 MBJPEG
PFGFN9100802008.jpg4.08 MBJPEG
PFGFN9100809001 (1910-08-09).jpgdc:date: 1910-08-09, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.13 MBJPEG
PFGFN9100809002.jpg3.63 MBJPEG
PFGFN9100809003.jpg3.14 MBJPEG
PFGFN9100809004.jpg3.67 MBJPEG
PFGFN9100809005.jpg3.06 MBJPEG
PFGFN9100809006.jpg3.14 MBJPEG
PFGFN9100809007.jpg3.44 MBJPEG
PFGFN9100809008.jpg3.06 MBJPEG
PFGFN9100816001 (1910-08-16).jpgdc:date: 1910-08-16, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.05 MBJPEG
PFGFN9100816002.jpg3.39 MBJPEG
PFGFN9100816003.jpg3 MBJPEG
PFGFN9100816004.jpg3.5 MBJPEG
PFGFN9100816005.jpg3.15 MBJPEG
PFGFN9100816006.jpg3.11 MBJPEG
PFGFN9100816007.jpg3.45 MBJPEG
PFGFN9100816008.jpg3.72 MBJPEG
PFGFN9100823001 (1910-08-23).jpgdc:date: 1910-08-23, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.17 MBJPEG
PFGFN9100823002.jpg3.22 MBJPEG
PFGFN9100823003.jpg3.51 MBJPEG
PFGFN9100823004.jpg3.36 MBJPEG
PFGFN9100823005.jpg3.66 MBJPEG
PFGFN9100823006.jpg3.48 MBJPEG
PFGFN9100823007.jpg3.2 MBJPEG
PFGFN9100823008.jpg3.06 MBJPEG
PFGFN9100830001 (1910-08-30).jpgdc:date: 1910-08-30, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.48 MBJPEG
PFGFN9100830002.jpg3.49 MBJPEG
PFGFN9100830003.jpg3.23 MBJPEG
PFGFN9100830004.jpg3.54 MBJPEG
PFGFN9100830005.jpg3.14 MBJPEG
PFGFN9100830006.jpg3.35 MBJPEG
PFGFN9100830007.jpg3.6 MBJPEG
PFGFN9100830008.jpg3.1 MBJPEG
PFGFN9100906001 (1910-09-06).jpgdc:date: 1910-09-06, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.09 MBJPEG
PFGFN9100906002.jpg3.36 MBJPEG
PFGFN9100906003.jpg3.12 MBJPEG
PFGFN9100906004.jpg3.2 MBJPEG
PFGFN9100906005.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9100906006.jpg3.28 MBJPEG
PFGFN9100906007.jpg3.44 MBJPEG
PFGFN9100906008.jpg3.49 MBJPEG
PFGFN9100913001 (1910-09-13).jpgdc:date: 1910-09-13, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.31 MBJPEG
PFGFN9100913002.jpg3.27 MBJPEG
PFGFN9100913003.jpg3.09 MBJPEG
PFGFN9100913004.jpg4.09 MBJPEG
PFGFN9100913005.jpg3.76 MBJPEG
PFGFN9100913006.jpg3.1 MBJPEG
PFGFN9100913007.jpg3.15 MBJPEG
PFGFN9100913008.jpg3.53 MBJPEG
PFGFN9100920001 (1910-09-20).jpgdc:date: 1910-09-20, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.07 MBJPEG
PFGFN9100920002.jpg3.85 MBJPEG
PFGFN9100920003.jpg3.17 MBJPEG
PFGFN9100920004.jpg3.44 MBJPEG
PFGFN9100920005.jpg3.35 MBJPEG
PFGFN9100920006.jpg3.63 MBJPEG
PFGFN9100920007.jpg3.45 MBJPEG
PFGFN9100920008.jpg3.32 MBJPEG
PFGFN9100927001 (1910-09-27).jpgdc:date: 1910-09-27, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI3.36 MBJPEG
PFGFN9100927002.jpg3.28 MBJPEG
PFGFN9100927003.jpg3.4 MBJPEG
PFGFN9100927004.jpg3.16 MBJPEG
PFGFN9100927005.jpg3.23 MBJPEG
PFGFN9100927006.jpg3.63 MBJPEG
PFGFN9100927007.jpg3.53 MBJPEG
PFGFN9100927008.jpg3.47 MBJPEG
PFGFN9100927009.jpg2.72 MBJPEG
PFGFN9100927010.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9100927011.jpg2.48 MBJPEG
PFGFN9101004001 (1910-10-04).jpgdc:date: 1910-10-04, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.73 MBJPEG
PFGFN9101004002.jpg2.49 MBJPEG
PFGFN9101004003.jpg2.96 MBJPEG
PFGFN9101004004.jpg2.91 MBJPEG
PFGFN9101004005.jpg2.6 MBJPEG
PFGFN9101004006.jpg3.06 MBJPEG
PFGFN9101004007.jpg3.07 MBJPEG
PFGFN9101004008.jpg2.91 MBJPEG
PFGFN9101004009.jpg2.9 MBJPEG
PFGFN9101004010.jpg2.75 MBJPEG
PFGFN9101004011.jpg2.76 MBJPEG
PFGFN9101004012.jpg2.55 MBJPEG
PFGFN9101004013.jpg2.6 MBJPEG
PFGFN9101004014.jpg2.55 MBJPEG
PFGFN9101004015.jpg2.69 MBJPEG
PFGFN9101004016.jpg2.83 MBJPEG
PFGFN9101011001 (1910-10-11).jpgdc:date: 1910-10-11, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.88 MBJPEG
PFGFN9101011002.jpg2.83 MBJPEG
PFGFN9101011003.jpg2.79 MBJPEG
PFGFN9101011004.jpg3.43 MBJPEG
PFGFN9101011005.jpg3.33 MBJPEG
PFGFN9101011006.jpg2.87 MBJPEG
PFGFN9101011007.jpg2.79 MBJPEG
PFGFN9101011008.jpg3.22 MBJPEG
PFGFN9101011009.jpg2.65 MBJPEG
PFGFN9101011010.jpg2.65 MBJPEG
PFGFN9101011011.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9101011012.jpg3.17 MBJPEG
PFGFN9101011013.jpg2.88 MBJPEG
PFGFN9101011014.jpg2.35 MBJPEG
PFGFN9101011015.jpg2.76 MBJPEG
PFGFN9101011016.jpg2.99 MBJPEG
PFGFN9101018001 (1910-10-18).jpgdc:date: 1910-10-18, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.85 MBJPEG
PFGFN9101018002.jpg2.87 MBJPEG
PFGFN9101018003.jpg2.89 MBJPEG
PFGFN9101018004.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9101018005.jpg2.83 MBJPEG
PFGFN9101018006.jpg3.28 MBJPEG
PFGFN9101018007.jpg2.72 MBJPEG
PFGFN9101018008.jpg2.76 MBJPEG
PFGFN9101018009.jpg2.74 MBJPEG
PFGFN9101018010.jpg3.02 MBJPEG
PFGFN9101018011.jpg2.92 MBJPEG
PFGFN9101018012.jpg2.96 MBJPEG
PFGFN9101018013.jpg3.08 MBJPEG
PFGFN9101018014.jpg2.51 MBJPEG
PFGFN9101018015.jpg2.56 MBJPEG
PFGFN9101018016.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9101025001 (1910-10-25).jpgdc:date: 1910-10-25, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.63 MBJPEG
PFGFN9101025002.jpg2.85 MBJPEG
PFGFN9101025003.jpg2.56 MBJPEG
PFGFN9101025004.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101025005.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9101025006.jpg2.88 MBJPEG
PFGFN9101025007.jpg2.66 MBJPEG
PFGFN9101025008.jpg2.61 MBJPEG
PFGFN9101025009.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101025010.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101025011.jpg2.76 MBJPEG
PFGFN9101025012.jpg3.14 MBJPEG
PFGFN9101025013.jpg2.72 MBJPEG
PFGFN9101025014.jpg2.69 MBJPEG
PFGFN9101025015.jpg2.5 MBJPEG
PFGFN9101025016.jpg2.99 MBJPEG
PFGFN9101101001 (1910-11-01).jpgdc:date: 1910-11-01, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.93 MBJPEG
PFGFN9101101002.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101101003.jpg2.66 MBJPEG
PFGFN9101101004.jpg3.03 MBJPEG
PFGFN9101101005.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9101101006.jpg3.09 MBJPEG
PFGFN9101101007.jpg2.71 MBJPEG
PFGFN9101101008.jpg2.7 MBJPEG
PFGFN9101101009.jpg2.52 MBJPEG
PFGFN9101101010.jpg2.9 MBJPEG
PFGFN9101101011.jpg2.77 MBJPEG
PFGFN9101101012.jpg2.88 MBJPEG
PFGFN9101101013.jpg2.81 MBJPEG
PFGFN9101101014.jpg2.66 MBJPEG
PFGFN9101101015.jpg2.66 MBJPEG
PFGFN9101101016.jpg2.96 MBJPEG
PFGFN9101108001 (1910-11-08).jpgdc:date: 1910-11-08, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.75 MBJPEG
PFGFN9101108002.jpg2.91 MBJPEG
PFGFN9101108003.jpg2.83 MBJPEG
PFGFN9101108004.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101108005.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101108006.jpg2.77 MBJPEG
PFGFN9101108007.jpg3.2 MBJPEG
PFGFN9101108008.jpg2.93 MBJPEG
PFGFN9101108009.jpg2.86 MBJPEG
PFGFN9101108010.jpg2.67 MBJPEG
PFGFN9101108011.jpg2.65 MBJPEG
PFGFN9101108012.jpg3.07 MBJPEG
PFGFN9101108013.jpg2.75 MBJPEG
PFGFN9101108014.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9101108015.jpg2.57 MBJPEG
PFGFN9101108016.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9101115001 (1910-11-15).jpgdc:date: 1910-11-15, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.59 MBJPEG
PFGFN9101115002.jpg2.88 MBJPEG
PFGFN9101115003.jpg3.23 MBJPEG
PFGFN9101115004.jpg2.58 MBJPEG
PFGFN9101115005.jpg2.98 MBJPEG
PFGFN9101115006.jpg2.89 MBJPEG
PFGFN9101115007.jpg2.97 MBJPEG
PFGFN9101115008.jpg2.86 MBJPEG
PFGFN9101115009.jpg2.73 MBJPEG
PFGFN9101115010.jpg3.01 MBJPEG
PFGFN9101115011.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101115012.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9101115013.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9101115014.jpg2.81 MBJPEG
PFGFN9101115015.jpg2.7 MBJPEG
PFGFN9101115016.jpg3.47 MBJPEG
PFGFN9101122001 (1910-11-22).jpgdc:date: 1910-11-22, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.63 MBJPEG
PFGFN9101122002.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9101122003.jpg2.64 MBJPEG
PFGFN9101122004.jpg2.71 MBJPEG
PFGFN9101122005.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101122006.jpg2.85 MBJPEG
PFGFN9101122007.jpg2.87 MBJPEG
PFGFN9101122008.jpg2.88 MBJPEG
PFGFN9101122009.jpg2.72 MBJPEG
PFGFN9101122010.jpg3.29 MBJPEG
PFGFN9101122011.jpg2.83 MBJPEG
PFGFN9101122012.jpg3.01 MBJPEG
PFGFN9101122013.jpg3.08 MBJPEG
PFGFN9101122014.jpg3.13 MBJPEG
PFGFN9101122015.jpg2.87 MBJPEG
PFGFN9101122016.jpg2.85 MBJPEG
PFGFN9101129001 (1910-11-29).jpgdc:date: 1910-11-29, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.65 MBJPEG
PFGFN9101129002.jpg2.77 MBJPEG
PFGFN9101129003.jpg3.01 MBJPEG
PFGFN9101129004.jpg2.77 MBJPEG
PFGFN9101129005.jpg2.44 MBJPEG
PFGFN9101129006.jpg3.32 MBJPEG
PFGFN9101129007.jpg2.69 MBJPEG
PFGFN9101129008.jpg3.04 MBJPEG
PFGFN9101129009.jpg2.66 MBJPEG
PFGFN9101129010.jpg3.12 MBJPEG
PFGFN9101129011.jpg2.7 MBJPEG
PFGFN9101129012.jpg3.04 MBJPEG
PFGFN9101129013.jpg2.68 MBJPEG
PFGFN9101129014.jpg2.48 MBJPEG
PFGFN9101129015.jpg2.77 MBJPEG
PFGFN9101129016.jpg3.02 MBJPEG
PFGFN9101206001 (1910-12-06).jpgdc:date: 1910-12-06, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.69 MBJPEG
PFGFN9101206002.jpg2.95 MBJPEG
PFGFN9101206003.jpg2.91 MBJPEG
PFGFN9101206004.jpg2.76 MBJPEG
PFGFN9101206005.jpg2.75 MBJPEG
PFGFN9101206006.jpg2.86 MBJPEG
PFGFN9101206007.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101206008.jpg3.21 MBJPEG
PFGFN9101206009.jpg2.92 MBJPEG
PFGFN9101206010.jpg2.86 MBJPEG
PFGFN9101206011.jpg2.75 MBJPEG
PFGFN9101206012.jpg2.81 MBJPEG
PFGFN9101206013.jpg2.74 MBJPEG
PFGFN9101206014.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9101206015.jpg2.54 MBJPEG
PFGFN9101206016.jpg2.88 MBJPEG
PFGFN9101213001 (1910-12-13).jpgdc:date: 1910-12-13, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.9 MBJPEG
PFGFN9101213002.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9101213003.jpg2.98 MBJPEG
PFGFN9101213004.jpg3.01 MBJPEG
PFGFN9101213005.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9101213006.jpg2.93 MBJPEG
PFGFN9101213007.jpg2.74 MBJPEG
PFGFN9101213008.jpg2.97 MBJPEG
PFGFN9101213009.jpg3.06 MBJPEG
PFGFN9101213010.jpg2.67 MBJPEG
PFGFN9101213011.jpg2.6 MBJPEG
PFGFN9101213012.jpg3.34 MBJPEG
PFGFN9101213013.jpg3.3 MBJPEG
PFGFN9101213014.jpg2.65 MBJPEG
PFGFN9101213015.jpg2.58 MBJPEG
PFGFN9101213016.jpg2.97 MBJPEG
PFGFN9101220001 (1910-12-20).jpgdc:date: 1910-12-20, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.67 MBJPEG
PFGFN9101220002.jpg2.71 MBJPEG
PFGFN9101220003.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9101220004.jpg2.79 MBJPEG
PFGFN9101220005.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101220006.jpg2.84 MBJPEG
PFGFN9101220007.jpg2.64 MBJPEG
PFGFN9101220008.jpg2.96 MBJPEG
PFGFN9101220009.jpg2.93 MBJPEG
PFGFN9101220010.jpg2.95 MBJPEG
PFGFN9101220011.jpg2.91 MBJPEG
PFGFN9101220012.jpg3.16 MBJPEG
PFGFN9101220013.jpg2.79 MBJPEG
PFGFN9101220014.jpg2.48 MBJPEG
PFGFN9101220015.jpg2.56 MBJPEG
PFGFN9101220016.jpg3.16 MBJPEG
PFGFN9101227001 (1910-12-27).jpgdc:date: 1910-12-27, dc:location: ATATÜRK KİTAPLIĞI2.85 MBJPEG
PFGFN9101227002.jpg3.08 MBJPEG
PFGFN9101227003.jpg2.78 MBJPEG
PFGFN9101227004.jpg2.88 MBJPEG
PFGFN9101227005.jpg2.73 MBJPEG
PFGFN9101227006.jpg2.96 MBJPEG
PFGFN9101227007.jpg2.79 MBJPEG
PFGFN9101227008.jpg2.94 MBJPEG
PFGFN9101227009.jpg2.85 MBJPEG
PFGFN9101227010.jpg3.14 MBJPEG
PFGFN9101227011.jpg2.99 MBJPEG
PFGFN9101227012.jpg2.83 MBJPEG
PFGFN9101227013.jpg2.82 MBJPEG
PFGFN9101227014.jpg2.44 MBJPEG
PFGFN9101227015.jpg2.48 MBJPEG
PFGFN9101227016.jpg3.06 MBJPEG
Title
La Gazette Financière de l'Empire Ottoman. Organe financier, commercial et industriel.
Publisher
Imp. E. Pallamary, Pera-L. Mourkidès, Hendek
Description
Paraissant les Mardis.
Note
Année: 1, no: 14-52. Année: 2, no: 53-65. Le numero du 27 Septembre 1910 comprend l'Index des articles parus de la 1re Année: Du 4 Octobre 1909 au 27 Septembre 1910
Issue Date
1910-01-04
1910-12-27
Language
French
Location
Atatürk Kitaplığı
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/129381
Collections
Type
Format
37,5-25 cm, Printed
Number of Scanned Documents
523
Identifier
PFGFN910
Rights
Open Access
Accrual Method
Borrowed

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org