Carte de l'Asie Mineur. Smyrna.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
APLRKC1.jpg1.38 MBJPEG
Başlık
Carte de l'Asie Mineur. Smyrna.
Yazar/Üreten
Richard Kiepert
Yayıncı
Dietrich Reimer. Berlin
Yayın Tarihi
1902
1906
Fiziksel Yeri
IFEA
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/128534
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
67,5-57 cm
Doküman Sayısı
1
Kod
APLRKC1
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Richard Kiepert
Temin Şekli
Courtesy of

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.