1-10 / 10
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCMDOC007001.jpg.jpg
İstanbul Belediyesi'nin "Mevcut Eserler ve Yeniden Yapılmak İstenen İnşaat" isimli kitapçığı - Istanbul Municipality's booklet entitled "Existing Architectural Works and Planning Reconstruction"İstanbul Belediyesi - İstanbul Municipality1956-01
TABCMDOC006001.jpg.jpg
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan Kentleşme Şûrası hakkında Çinici Mimarlık'a yazılmış dilekçe. - A petition written to Çinici Architecture about the Urbanization Council from the Ministry of Public Works and Settlement.Ruhi Ceylan2009-05-07; 2009-06-18
TABCMDOC005001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin doktora tezi: "Ege Bölgesi Turistik Etüdü" - PhD thesis of Behruz Çinici: "Aegean Region Touristical Research"Behruz Çinici-
TABCMDOC004001.jpg.jpg
Çinici Mimarlık Ofisi'nin öne çıkan projelerinin bulunduğu posterler - Posters featuring prominent projects of Çinici Architectural OfficeAltuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCMDOC003001.jpg.jpg
Çinici Mimarlık Ofisi'nin öne çıkan projelerinin bulunduğu posterler - Posters featuring prominent projects of Çinici Architectural OfficeAltuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCMDOC002001.jpg.jpg
Muhtelif Gelen-Giden Belge Evrak Kayıt Defteri - Miscellaneous Incoming-Outgoing Document Registery Booklet-1975-06-04; 1983-03-02
TABCMDOC001001.jpg.jpgEge Bölgesi Turistik Değerler Haritası (Ölçek: 1/200000) - Aegean Region Touristic Values Map (Scale: 1/20000)--
TABCMDC0002.jpg.jpg
Mimarlar Odası basın açıklaması ve "Sinan Günü Seslenişi" - Chamber of Turkish Architects press briefing and "Sinan Day Announcement"Mimarlar Odası - Chamber of Turkish Architects2006-04-07; 2006-04-08
TABCMDC000100.jpg.jpg
Toplu konut politikası ve uygulama yöntemi - Mass housing policy and application methodsBehruz Çinici-
TABCMDC0003.jpg.jpg
Sit alanlarının imara açılması yasa tasarısı ile ilgili yazı - Article about law proposition about legalization for construction of natural and archeological heritage sitesBehruz Çinici-
1-10 / 10
Discover
Browse