Esefli bir intihar
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AMIDIV044.jpg865.91 KBJPEG
Başlık
Esefli bir intihar
Tanım
Mülâzim Mehmed Ali Bey'in Vakit Gazetesi'nde esefli bir intihar başlığı altında aktarılan ölümü. Şakağa sıkılan kurşun, mekân olarak vapur seçimi, geriye bırakılan mektup ve neden olarak gösterilen hal-i meyusiyet .
Yayın Tarihi
1919-07-19
Fiziksel Yeri
Edhem Eldem Koleksiyonu
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/126196
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
AMIDIV044
Haklar
Local Access
Temin Şekli
Courtesy of

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.