Doktor [...] İsmail, meşe yapraklı Hilâl-i Ahmer madalyası ve Harp Madalyası ile.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ANUH00128.jpg714.78 KBJPEG
Başlık
Doktor [...] İsmail, meşe yapraklı Hilâl-i Ahmer madalyası ve Harp Madalyası ile.
Yayın Tarihi
1918-05-19
Fiziksel Yeri
İsa Akbaş Koleksiyonu
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/124780
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
133-84 mm
Doküman Sayısı
1
Kod
ANUH00128
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
İsa Akbaş
Temin Şekli
Courtesy of

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.