Osmanlı İmparatorluğu'nda Bursa, Kütahya ve Bilecik'teki okulları gösteren harita. No: 9 - Map showing schools in Bursa, Kütahya and Bilecik in the Ottoman Empire. No: 9
Files
File Description SizeFormat 
EPL017.jpg4.28 MBJPEG
Title
Osmanlı İmparatorluğu'nda Bursa, Kütahya ve Bilecik'teki okulları gösteren harita. No: 9 - Map showing schools in Bursa, Kütahya and Bilecik in the Ottoman Empire. No: 9
Publisher
Matbaa-i Âmire
Description
Hüdavendigâr Vilâyeti. Haritada kırmızı daireler kable'l-inkılâb mevcud olan ve siyah daireler bade'l-inkılâb 1330 senesi eylülüne kadar tesis ve küşad edilmiş bulunan mekâtibe delâlet eder. Çift çizgili olanlar inas mekatibidir. Dairelerin içindeki taksimat mekatibin kaç dershaneli olduğunu ve üzerlerindeki arkam kasaba dahilinde o nev' mektebten kaç tane bulunduğunu irae eder. Muhtelit mektepler zükûr mekatibi meyanındadır. Müsellesler altıdan fazla olan mekatibi gösterir. K. Kazası mülhakatından bade'l-inkılâb müessis 2 mektebin bulundukları kura mevkii mahalinden gelen haritada gösterilmemiştir. Bilecik Kazası mülhakatından bade'l-inkılâb müessis 23 mektebin bulundukları kura mevakii mahalinden gelen haritada gösterilmemiştir. İnegöl Kazası mülhakatından (3)ü kable'l-inkılâb (9)u bade'l-inkılâb olmak üzere 12 mektep daha var ise de bunların bulundukları kura mahalinden gelen haritada gösterilmemiştir. Söğüt Kazası mülhakatından (15) mektep daha tesis edilmiş ise de bunların bulundukları kura mahalinden gelen haritada gösterilmemiştir. Yenişehir Kazası mülhakatından (4) mektep daha var ise de bunların bulundukları mevkiler mahalinden gelen haritada gösterilmemiştir. Uşak mülhakatından haritada görüldüğü cihetle bade'l-inkılâb müessis 6 mektep var ise de bunlar muallimsizlikten mesduddur.
Language
Ottoman Turkish
Coverage
Eylül 1330 (Eylül 1914) - September 1914
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/123815
Collections
Type
Map
Format
50,8-36,5 cm, Baskı - Print, Renkli - Colored
Number of Scanned Documents
1
Identifier
EPL017
Rights
Open Access
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org