Osmanlı İmparatorluğu'nda Halep, Hatay ve Gaziantep'teki okulları gösteren harita. No: 8 - Map showing schools in Aleppo, Hatay and Gaziantep in the Ottoman Empire. No: 8
Files
File Description SizeFormat 
EPL018.jpg4.45 MBJPEG
Title
Osmanlı İmparatorluğu'nda Halep, Hatay ve Gaziantep'teki okulları gösteren harita. No: 8 - Map showing schools in Aleppo, Hatay and Gaziantep in the Ottoman Empire. No: 8
Publisher
Matbaa-i Âmire
Description
Halep Vilâyeti. Haritada kırmızı daireler kable'l-inkılâb mevcud olan ve siyah daireler bade'l-inkılâb 1330 senesi eylülüne kadar tesis ve küşad edilmiş bulunan mekâtibe delâlet eder. Çift çizgili olanlar inas mekatibidir. Dairelerin içindeki taksimat mekatibin kaç dershaneli olduğunu ve üzerlerindeki arkam kasaba dahilinde o nev' mektebten kaç tane bulunduğunu irae eder. Muhtelit mektepler zükûr mekatibi meyanındadır. 1929-1930 sene-i (devriyesinde) Halep Vilâyeti'ne mülhak bulunup haritası ayrıca yapılmamış olan Maraş Livası'nda (1)i kable'l-inkılâb ve (39)u bade'l-inkılâb olmak üzere (40) mektep vardır. Bab Kazası'nda bade'l-inkılâb müessis altı mektebin bulundukları kura mevakii mahalinden gelen haritada gösterilmemiştir.
Language
Ottoman Turkish
Coverage
Eylül 1330 (Eylül 1914) - September 1914
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/119955
Collections
Type
Map
Format
50,8-36,5 cm, Baskı - Print, Renkli - Colored
Number of Scanned Documents
1
Identifier
EPL018
Rights
Open Access
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org